Welkom

 • penning PUG-prijs voorzijde
 • penning PUG-prijs voorzijde

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG) is opgericht in 1773 en is één van de oudste nog actieve genootschappen in ons land. Het PUG heeft als doel kunsten, cultuur en wetenschappen in de stad en de provincie Utrecht te stimuleren en te subsidiëren. Behoud van erfgoed, moderne kunst, publicaties en beeldbepalende elementen nemen hierbij een belangrijke plaats in.
Lees meer...

Agenda

 • agenda home PUG 02456

Subsidies

 • gevelsteen in de 3 krone
Het PUG steunt kunst, cultuur en wetenschap in de provincie Utrecht met projecten en subsidies.

Collectie

 • scherf van Romeins bord
In de 19e eeuw zijn op initiatief van het PUG archeologische schatten uit Utrechtse bodem opgegraven en bijeengebracht.
 • bannerlidworden
 • bannersubsidie
 • bannercollectie

Info

Bezoek Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen aan het PUG.

  • logo KZGW
Op 17 juli jl. ontving het PUG een delegatie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen (KZGW) in Utrecht.…

Excursie naar Park Vliegbasis Soesterberg

  • Secret Operation 610
Ontwerp: RAAAF | Studio Frank Havermans Excursie naar Park Vliegbasis Soesterberg op 23 juni 2015. Ruim honderd jaar geleden…

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2015

  • Dagelijks bestuur
Op 9 mei was het PUG te gast in het auditorium van het Museum Catharijne Convent, waar de jaarlijkse…