Welkom

 • penning PUG-prijs voorzijde
 • penning PUG-prijs voorzijde

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG) is opgericht in 1773 en is één van de oudste nog actieve genootschappen in ons land. Het PUG heeft als doel kunsten, cultuur en wetenschappen in de stad en de provincie Utrecht te stimuleren en te subsidiëren. Behoud van erfgoed, moderne kunst, publicaties en beeldbepalende elementen nemen hierbij een belangrijke plaats in.
Lees meer...

Agenda

 • agenda home PUG 02456

Agenda

26 september 2014 Jaarlijkse excursie 2014

Subsidies

 • gevelsteen in de 3 krone
Het PUG steunt kunst, cultuur en wetenschap in de provincie Utrecht met projecten en subsidies.

Collectie

 • scherf van Romeins bord
In de 19e eeuw zijn op initiatief van het PUG archeologische schatten uit Utrechtse bodem opgegraven en bijeengebracht.
 • bannerlidworden
 • bannersubsidie
 • bannercollectie

Info

Open Monumentendag 2014

  • Openmonumentenmarkt
Al weer een paar jaar geeft het PUG acte de presence op de Open Monumenten Dag in de Pandhof…

Excursie naar Centraal Museum

  • jeroen hermkens expo
Een dertigtal PUG leden bezocht op 1 juli j.l. de tentoonstelling ’12 naakten’ van Jeroen Hermkens in het Centraal…

Nieuwe PUG-secretaris

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 mei j.l. heeft Prof. dr. W.P.M. (Wiel) Hoekstra afscheid genomen als secretaris van…