Welkom

 • penning PUG-prijs voorzijde
 • penning PUG-prijs voorzijde

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG) is opgericht in 1773 en is één van de oudste nog actieve genootschappen in ons land. Het PUG heeft als doel kunsten, cultuur en wetenschappen in de stad en de provincie Utrecht te stimuleren en te subsidiëren. Behoud van erfgoed, moderne kunst, publicaties en beeldbepalende elementen nemen hierbij een belangrijke plaats in.
Lees meer...

Agenda

 • agenda home PUG 02456

Agenda

10 maart 2015 Voorjaarslezing 2015

Subsidies

 • gevelsteen in de 3 krone
Het PUG steunt kunst, cultuur en wetenschap in de provincie Utrecht met projecten en subsidies.

Collectie

 • scherf van Romeins bord
In de 19e eeuw zijn op initiatief van het PUG archeologische schatten uit Utrechtse bodem opgegraven en bijeengebracht.
 • bannerlidworden
 • bannersubsidie
 • bannercollectie

Info

Verslag van de najaarslezing 2014

  • Frits van Oostrom
In zijn lezing met de intrigerende titel “Ridderkrijg en burgervrede” nam Prof. dr. Frits van Oostrom de aanwezigen mee…

PUG-prijs-winnaar 2014 bekend

  • dr. Claartje Rasterhoff
De jury heeft dr. Claartje Rasterhoff voorgedragen als winnaar van de PUG-prijs 2014 voor haar proefschrift "The Fabric of…

Excursie naar de 1e en 2e Maasvlakte

  • bulkgoed
Er moest een verslag van die 26e september 2014 komen. Of ik dat …? Wat kan ik als lid…