Aanmelding PUG-Jaarexcursie - GESLOTEN

    • Koorboek-blad

Op zaterdag 30 september 2017 vond de PUG-Jaarexcursie 2017 plaats. We bezochten dit jaar stoomgemaal ‘De Tuut’ in Appeltern, het ‘Zwanenbroedershuis’ in Den Bosch en de ‘Sint-Janskathedraal’ in diezelfde stad. Een dag met veel kunst en cultuur.

Het gedetailleerde excursieprogramma voor de excursie was:

     8:45 uur Bus van Triomf Tours staat gereed bij het Moreelsepark te Utrecht.
     9:00 uur Vertrek naar Appeltern.
   10:00 uur Ontvangst in het stoomgemaal De Tuut met koffie en appelgebak.
   10:15 uur Lezing over waterbeheer door de heer Kuindersma van het Waterschap Rivierenland.
   10:45 uur Rondleiding door het stoomgemaal.
    11:45 uur Vertrek naar Nuland.
   12:30 uur Lunch bij Van der Valk-Nuland.
   13:15 uur Vertrek naar Den Bosch
   14:00 uur Ontvangst en rondleiding in het Zwanenbroedershuis plus rondleiding langs de kunst in de St. Janskathedraal. Tijdens het bezoek aan het Zwanenbroedershuis krijgen wij koffie of thee.
   16:30 uur Borrel met hapjes in Grand Café ‘Silva Ducis’ aan de Parade in Den Bosch.
   17:45 uur Vertrek naar Utrecht.
   19:00 uur Aankomst Utrecht, Moreelsepark

Nadere gegevens:

- In het stoomgemaal zijn enkele smalle trapjes en in Den Bosch moeten we ca. 250 m lopen van het Zwanenbroedershuis naar de Sint Jan. Houdt u met uw schoeisel hiermee rekening?

- De kosten voor deze dag bedragen € 60,-- per persoon.

- Het aantal deelnemers aan de excursie is maximaal xx. Een PUG-lid mag 1 introducé voor de excursie meenemen.

- Uw aanmelding voor deelname ontvangen wij graag vóór 1 september via onze webpagina. Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Let op! Uw aanmelding is pas definitief als het verschuldigde bedrag op de PUG-rekening NL49 INGB 0000 0302 75 is bijgeschreven. In de week na 1 september ontvangt u bericht of u tot de gelukkigen behoort.

- Als u na 1 september 2017 afziet van deelname aan de excursie vindt geen restitutie van het verschuldigde bedrag plaats.  

    • Sint Janskathedraal Den Bosch