Welkom

 • penning PUG-prijs voorzijde
 • penning PUG-prijs voorzijde

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG) is opgericht in 1773 en is één van de oudste nog actieve genootschappen in ons land. Het PUG heeft als doel kunsten, cultuur en wetenschappen in de stad en de provincie Utrecht te stimuleren en te subsidiëren. Behoud van erfgoed, moderne kunst, publicaties en beeldbepalende elementen nemen hierbij een belangrijke plaats in.
Lees meer...

Agenda

 • agenda home PUG 02456

Agenda

Subsidies

 • gevelsteen in de 3 krone
Het PUG steunt kunst, cultuur en wetenschap in de provincie Utrecht met projecten en subsidies.

Collectie

 • scherf van Romeins bord
In de 19e eeuw zijn op initiatief van het PUG archeologische schatten uit Utrechtse bodem opgegraven en bijeengebracht.
 • bannerlidworden
 • bannersubsidie
 • bannercollectie

Info

Bezoek aan voormalig Centraal Israëlitisch Weeshuis

  • lajnen
Op 11 februari 2014 hebben 53 PUG-leden van de kans gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan het Joods…

Verslag van de najaarsvergadering 2013

  • dr. Rutger Claassen
De najaarslezing 2013 werd op dinsdag 12 november gehouden door dr. Rutger Claassen die in 2009 de PUG-prijs won.…

Excursie naar de Zingende Toren

  • glascarillon Vleuterweide
Het PUG bezocht wereldwijd uniek glascarillon in de provincie Utrecht. In het Vleutense deel van de wijk Leidsche Rijn…