Geschiedenis

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG) is opgericht in 1773 en is één van de oudste nog actieve genootschappen in ons land. Het PUG stelt zich ten doel kunst, cultuur en wetenschappen in Utrecht te bevorderen met eigen initiatieven en door projecten van anderen te ondersteunen.

Aanvankelijk werd met 'Kunsten' de kunst van het beoefenen van wis- en natuurkunde met het oog op praktische toepassingen bedoeld. In de 19e eeuw verrichtte het PUG bovendien pionierswerk op het gebied van archeologische opgravingen. Vanouds onderhoudt het PUG dan ook intensieve contacten met de Utrechtse Universiteit. Bekende professoren zoals Nic. Beets, F.C. Donders en C.H.D. Buys Ballot waren lid van het Genootschap. Bij de opening van het Academiegebouw aan het Domplein in 1893 schonk het PUG een fraai raam, ontworpen door de bekende kunstenaar A.J. Derkinderen.

In de 18e en 19e eeuw schreef het PUG prijsvragen uit over maatschappelijke en economische vraagstukken. De ingezonden opstellen, evenals de verhandelingen van de zogenaamde 'schrijvende leden', bevinden zich nu in de PUG-archieven. Deze vormen een interessante spiegel van het sociale en intellectuele leven in stad en provincie.

Tegen het eind van de 19e eeuw werd ook het bevorderen van de 'Schone Kunsten' een doel van het Genootschap. Tegenwoordig is de kerndoelstelling van het PUG het bevorderen van kunst, cultuur en wetenschap in de provincie Utrecht.

Hieronder vindt de geïnteresseerde lezer een meer uitgebreide, zij het 'kleine' geschiedenis van het PUG om te downloaden. 

Agenda

Grote Excursie

De jaarlijkse Grote Excursie van het PUG gaat dit jaar naar Schloss Moyland in Niederrhein Westfalen. Meer informatie volgt…