Excursie Volksbuurtmuseum 2017

maandag 13 maart 2017

 Directeur Van Wersch,Volksbuurtmuseum 2017

 

 

 

 

Op donderdag 9 maart hebben we met 22 PUG-leden in Utrecht het Volksbuurtmuseum in de Waterstraat bezocht. De directeur van het museum, dhr van Wersch, hield een inleiding over het ontstaan van het museum. De wijk waarin het museum zich bevindt is bij Utrechters bekend onder de naam Wijk C. In de napoleontische tijd werden alle wijken in Utrecht aangeduid met een letter, die na de val van Napoleon weer snel verdween, behalve dan bij wijk C. De reden is niet duidelijk en kan te maken hebben met een soort minderwaardigheidsdenken; wijk C doet er niet toe! Met recht zou men het nu een geuzennaam kunnen noemen. Gesitueerd langs de Vecht is daar waarschijnlijk – na het Domplein – de eerste bebouwing ontstaan. Een rivier trekt immers van oudsher handeldrijven aan.  Lopend langs de Jacobistraat op weg naar wijk C schoten mij de eerste zinnen te binnen uit het boek ”Huisjes van kaarten”van Clare Lennart: “Dit is een lange straat. Ze loopt van C en A tot in de Middeleeuwen. Een straat die een lengte van eeuwen heeft, een straat die bijna goddelijk veelzijdig is: kleurig, boeiend, irriterend, bekoorlijk, schreeuwend lelijk, verwonderlijk schoon, vulgair en ontroerend……”

 Origineel winkelinterieur, Volksbuurtmuseum 2017

Door buitenstaanders werd wijk C vaak gezien als asociaal, onaangepast. De wijk stond in een kwade reuk. Maar achter de troosteloosheid van steegjes en (te) kleine woninkjes ging een wereld schuil waar gesappeld werd om het dagelijks brood en waar uiteindelijk ook bedrijven zich vestigden die het goed deden, zoals b.v. de Van Rijn mosterdfabriek.

Er heerste grote saamhorigheid. Oud Wijk C-ers laten dat in de  interviews met hen ook horen. Door deze verdwenen wereld hebben wij als bezoekers rondgedoold. Ons verbaasd over de slechte woonomstandigheden en geglimlacht om de verhalen en vooral ook geroerd  door de moed die de inwoners aan de dag legden om van dag tot dag te overleven en hun humor te behouden. Een bijzondere middag.

Anneke Hoekstra - van Loo