Het museum en de stad 2017

zondag 3 december 2017

Onder de titel HET MUSEUM EN DE STAD heeft het PUG samen met het Genootschap Kunstliefde op 28 november een bijeenkomst georganiseerd rond de recent aangetreden directeur van het Centraal Museum, Bart Rutten. Er bleek grote belangstelling voor deze kennismaking te bestaan, zodat de oorspronkelijke locatie, de ons vertrouwde senaatszaal, te klein bleek. Gelukkig kregen we tijdig gastvrijheid in de Pieterskerk.

Op die avond verzamelden zich daar rond de 200 personen. Zij werden door Bart Rutten op de hoogte gebracht van zijn ideeën over het Centraal Museum en over de relatie van het museum met de stad, dat wil zeggen met andere musea, kunstinstellingen en culturele initiatieven. Rutten zag het CM als een hedendaags instituut, dat moet willen veranderen, zonder vooraf zeker te weten waar het uitkomt. Flexibiliteit en diversiteit zijn hier de sleutelwoorden.

Rutten schetste het potentieel van het CM in software en hardware (positie, collectie, gebouw).  Op die basis kon het museum volgens hem de uitdaging aan om een verbinding te leggen tussen  lokaal, nationaal en globaal niveau. Die verbinding werd door hem vooral gezocht in 20e- en 21e-eeuwse projecten: Hoog Catharijne, Kanaleneiland en het Zandpad. Op dat vlak zag hij ook een mogelijke combinatie van twee museale functies: het bewaren van erfgoed en het stimuleren van artistiek commentaar. De koppeling van die twee benaderingen zou in 2019 gestalte moeten krijgen in een duo-tentoonstelling, gezamenlijk vormgegeven door de nieuwe conservator stadsgeschiedenis en de conservator hedendaagse kunst. Het verschil met Het Utrechts Archief zit dan vooral in de creatieve vrijheid. Waar het archief zo objectief en volledig mogelijk registreert, zal het museum subjectievere uitsneden en prikkelender interpretaties bieden. Een  middel daartoe is het verstrekken van opdrachten. Dat versterkt de band met (kunstenaars in) de stad. Een andere manier om het contact met de stad te verbreden is de ontwikkeling van een ‘programmalijn’ onder de noemer deCentraal. Dit behelst activiteiten die zich soms binnen en soms buiten de muren van het museum afspelen. Trefwoorden daarbij zijn: hedendaags, samenwerking en partnerschap.

Dit ambitieuze programma om van het CM een ‘stadsmuseum van wereldklasse’ te maken, werd op de korrel genomen door twee referenten. Elaine Vis, actief als kunstenaar en als cultureel organisator in het Utrechtse, wees Rutten op het ruime palet van het al bestaande Utrechtse kunstleven. Met wie allemaal ging die voorgenomen samenwerking eigenlijk plaatsvinden? En hoe? Werden de partners uit het veld weer opgesloten in de twee spreekwoordelijke en letterlijke zolderkamertjes van het museum, waar ze nu in zaten? Zij besloot met een pleidooi om de rug recht te houden tegenover de druk van commercialisering. Jelle Bouwhuis, tot voor kort conservator bij het Stedelijk Museum in Amsterdam en als zodanig  oud-collega van Rutten, herinnerde hem eraan dat musea vanouds conserverend en conservatief zijn. En hij waarschuwde voor al te krampachtige pogingen om dat te veranderen door middel van kunstmatige projecten die outsiders zouden moeten insluiten, maar dan wel op termen van de traditionele cultuur.

Uit de zaal kwamen vervolgens vragen naar voren over het wel erg hedendaagse accent dat zowel op kunst als geschiedenis werd gelegd. Werd het zo eigenlijk geen antropologie? Hoorde daar niet een ander soort werkwijze bij, zorgvuldig lettend op recente ‘pijnlijkheden’? Verder was er natuurlijk het verlanglijstje van mensen en organisaties die graag mee wilden doen, maar nog niet genoemd waren.

Rutten pareerde deze kritiek door zich bewust te tonen van de genoemde risico’s en door te beloven iedereen in het overleg te betrekken. De zaal nam daar – voorlopig – genoegen mee. Men leek bereid hem op zijn woord te geloven. Deze bijna on-Utrechtse welwillendheid was wel voorwaardelijk; men gaf aan op de daden te zullen wachten.

De avond werd afgesloten met een geanimeerde borrel, die verschillende groepen met elkaar in levendige gesprekken bracht. Precies zoals het hoort.

Zie ook:
www.lucyindelucht.nl/te-zien/de-eerste-honderd-dagen-van-bart-rutten