PUG-prijs winnaar 2019 bekend

dinsdag 5 november 2019

Dit jaar is de keus van de jury gevallen op het proefschrift van dr. Devin J. Vartija, The Colour of Equality. Racial Classification and Natural Equality in Enlightenment Encyclopaedias (diss. 2018, ISBN 9789039369883). Promotoren waren prof. dr. S. Stuurman en prof. dr. P.G. Ziche.

Het PUG zal de prijs op dinsdagavond 5 november a.s. uitreiken tijdens de najaarsbijeenkomst in het Academiegebouw aan het Domplein.

Dit jaar is de PUG-prijs bestemd voor een proefschrift uit de faculteit Geesteswetenschappen.

De samenstelling van de jury was als volgt: Prof. dr. Els Stronks (Vroegmoderne Nederlandse letterkunde); Prof. dr. Frank Kessler (Film- en Televisiegeschiedenis); Prof. dr. Leo Lentz (Tekstontwerp en communicatie); Dr. Joel Anderson (Wijsgerige Antropologie); Prof. dr. Ed Jonker (Geschiedtheorie en Wetenschapsfilosofie, tevens juryvoorzitter, oud-directielid PUG)

De prijs bestaat uit een vrij besteedbaar bedrag van € 2.500.- en een door de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst ontworpen PUG-penning. In een cyclus van vijf jaar komt telkens een andere tak van wetenschap of kunst voor de PUG-prijs in aanmerking. Na de laudatio krijgt de winnaar het woord om haar onderzoek verder toe te lichten.

Voorafgaand aan de uitreiking van de PUG-prijs zal Prof.dr.ir. Roel Vermeulen, UU Environmental Epidemiology and Exposome Science, de najaarslezing houden met als thema de luchtkwaliteit en gezondheid in de stedelijke omgeving met Utrecht in de hoofdrol. Meer informatie over zijn voordracht staat op de website.

De najaarslezing en uitreiking van de PUG-prijs zijn openbaar toegankelijk.
De bijeenkomst begint om 20:00 uur in de Senaatszaal van het Academiegebouw aan het Domplein te Utrecht.

Hier kunt u het juryrapport downloaden.