Verslag excursie Roermond en architect Pierre Cuijpers 2016

vrijdag 30 september 2016

(Foto: Wim Hekkenberg)

 

 

De jaarlijkse excursie van het PUG vond plaats op 30 september 2016 en voerde een 46-tal deelnemers naar Roermond, meer in het bijzonder naar sporen van de grote bouwkunstenaar dr. Pierre Cuypers (1827- 1921). We bezochten het Cuypers Huis, het oude  atelier van de architect dat nu is ingericht als zijn museum. We kregen een rondleiding door  kasteel Aerwinkel even buiten Roermond, in feite zijn eerste grote opdracht als 26 jarige alumnis van de Academie  van Antwerpen. Aan het eind van de middag wandelden we in de binnenstad van Roermond rond het geboortehuis van Cuypers, de mooie Munsterkerk waar Cuypers torens heeft doen aanbouwen en de Teekenschool. Dat alles heeft ons beeld over Cuypers – bij het grote publiek vooral bekend door het Rijksmuseum in Amsterdam, het Centraal Station aldaar en kasteel de Haar –  verrijkt.

Het beeld dat ons werd is dat van een veelzijdige en gepassioneerde man, die overtuigd was van zijn roeping als kunstenaar (“Ik heb niet gekozen voor bouwkunde maar voor bouwkunst”), maar die tegelijkertijd ook bekwaam zijn opdrachtgevers, met een goed gevoel voor de markt, bediende. We hoorden en zagen dat hij niet alleen grote gebouwen en kerken bouwde en restaureerde maar dat hij ook meubels ontwierp en zelfs serviezen. Bij alles wat hij deed streefde hij, tot in de kleinste details, naar schoonheid.

Zoals vaker bij PUG-excursies was te horen ”jammer dat we niet wat langer konden blijven”. Dat is in feite  een compliment aan de excursiecommissie voor de gemaakte onderwerpkeuze. Los van de inhoudelijke kwaliteit viel de excursie ook nu op door de plezierige interacties tussen de deelnemers gedurende de dag.

Wiel Hoekstra