Verslag najaarslezing en uitreiking PUG-prijs 2016

zondag 6 november 2016

Appy Sluijs (foto: Wim Hekkenberg)

 

 

 

Op 8 november 2016 kwamen ca. 75 belangstellenden in de senaatszaal van het Academiegebouw te Utrecht bijeen om de najaarslezing en de uitreiking van de PUG-prijs 2016 bij te wonen.

Aan het begin van de avond hield Prof. dr. Appy Sluijs, hoogleraar Paleoceanografie aan de Universiteit Utrecht, de najaarslezing. De titel van zijn voordracht luidde: “De zeebodem als klimaatarchief: Klimaatveranderingen van gisteren en overmorgen”. De geschiedenis van het klimaat van de aarde ligt vast in de sedimenten, die gedurende lange tijd zijn afgezet. Wanneer we de veranderingen in die sedimenten voldoende kunnen interpreteren, weten we mogelijk welke factoren van invloed zijn op veranderingen in het klimaat. Die kennis kan ons helpen bij het begrijpen van de relatie tussen CO2 en het klimaat op aarde.

Appy Sluijs nam ons mee op een reis, die ongeveer 55 miljoen jaar geleden begon. Hij schetste een wereld met weelderige begroeiing op de polen. Die wereld kreeg te maken met een snelle opwarming waardoor veel leven op de zeebodem in korte tijd werd uitgeroeid. Die broeikasramp, heeft hij ontdekt, was het gevolg van een klimaatkettingreactie.

Hij vergeleek dat met onze tijd waarin de mens grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer brengt waardoor de temperatuur op aarde flink toeneemt.

Daarnaast bracht hij de website tippingpointahead.nl onder de aandacht van de aanwezigen. Dit is een interactieve website die leerlingen in het middelbaar onderwijs in contact brengt met wetenschappelijke onderzoekers, die de mechanismen rond klimaatveranderingen beter willen begrijpen.

Na afloop van de lezing ging de spreker verder in op het onderwerp, aan de hand van de vragen die bij het publiek leefden.

Een uitgebreid verslag van de lezing van Appy Sluijs vindt u onderaan deze pagina. Wilt u meer lezen dan biedt de eerder genoemde site en nessc.nl u die mogelijkheid.

Ed Jonker & Freddy Rabouw (foto: Wim Hekkenberg)

Na een korte pauze vond de uitreiking van de PUG-prijs 2016 plaats. Dit jaar bestemd voor een gepromoveerde van de faculteiten Geo- en Bètawetenschappen. De voorzitter van de jury, prof. dr. Henk Haagsman, roemde in de laudatio de originaliteit en het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van het proefschrift. Hij prees de heldere uitvoering en hoge kwaliteit en kenmerkte de promovendus als excellent. Na het uitspreken van de laudatio reikte Prof. Dr. Ed Jonker, voorzitter van het PUG, de bij de prijs behorende penning en cheque van Euro 2.500,-- uit aan de winnaar dr. Freddy Rabouw.

Henk Haagsman (foto: Wim Hekkenberg)

De titel van dr. Rabouw’s proefschrift luidt in het Nederlands: "Voor er licht was. De dynamica van de aangeslagen toestand in luminescente (nano)materialen’. In zijn proefschrift beschrijft Freddy Rabouw metingen en analyses, die inzicht geven in de processen voordat luminescerende materialen licht uitzenden. Het werk levert fundamentele kennis over energie-overdracht. Het onderzoek is zeer relevant voor de toepassing van luminescerende materialen in oa. zonnecellen, lampen en displays.

Dit jaar bestond de PUG-jury uit Prof. Dr. H.P. Haagsman – voorzitter, Prof. Dr. J.A. Killian, Prof. Dr. R.J. Pieters en Prof. Dr. S.A.P.L. Cloetingh.

Vervolgens lichtte Freddy zijn studie nader toe. ‘Ik heb gewerkt aan de karakterisatie en ontwikkeling van luminescente nanokristallen, die worden gebruikt om de ene kleur licht om te zetten in de andere. Afhankelijk van de exacte grootte (3000 atomen of 3500 atomen) en compositie van nanokristallen, zenden ze een andere kleur uit. Ze zijn daarom bijvoorbeeld geschikt voor gebruik in lampen en schermen, om een “warm” kleurenspectrum te maken. Voor een kleuromzetting neemt een nanokristal eerst energie op door een foton (lichtdeeltje) te absorberen. Na een fractie van een seconde komt de energie vrij als een foton van een nieuwe kleur. Ik heb in beeld gebracht welke serie stappen een nanokristal doormaakt tussen absorptie van het ene foton en uitzending van het andere. Naast stappen die leiden tot de gewenste kleuromzetting, spelen er soms ook processen die de energie verloren laten gaan. Voor zo efficiënt mogelijke omzetting in de gewenste kleur, moeten de ongewenste processen begrepen en voorkomen worden. Ik heb bijvoorbeeld aangetoond dat de kleur van het uitgezonden licht kan worden bepaald door de brekingsindex rond het nanokristal te veranderen. Ik heb ook onderzocht waarom nanokristallen soms kortstondig “uit” staan om vervolgens spontaan weer licht uit te gaan zenden.’

Meer informatie over het werk van dr. Rabouw is terug te vinden op www.uu.nl/staff/FTRabouw/0. 

De volledige laudatio, zoals uitgesproken door de voorzitter van de jury, en de presentatie van de prijswinnaar, vindt u hieronder.

PDF Verslag Najaarslezing 2016 

PDF Laudatio PUG-prijs 2016

PDF  presentatie Freddy Rabouw  PUG-prijs 2016