Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017

zaterdag 20 mei 2017

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2017

3 augustus 2017

 PUG-bestuur (Foto: Wim Hekkenberg)

 De 239ste Algemene Ledenvergadering van het Provinciaal Utrechts Genootschap op zaterdag 20 mei 2017 vond plaats op een bijzondere historische locatie: Castellum Hoge Woerd in De Meern.

Het gebouw is een moderne interpretatie van het Romeinse fort dat zo’n twee millennia geleden exact op die plek de Rijn beheerste. Dit veelzijdige educatieve complex omvat een archeologisch museum, een theater, een stadstuin en een café-restaurant.

 Afscheid Marieke van Vlierden (Foto: Wim Hekkenberg)

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van directielid Marieke van Vlierden, die acht jaar lang het kunsthistorisch geweten van de directie was. Zij ontving voor haar verdiensten de PUG-penning. 

Ook werd afscheid genomen van Hettie Kraan, die zeven jaar lang ambtelijk secretaris van het PUG is geweest. In die hoedanigheid heeft zij haar stempel op het verenigingsleven gedrukt. Voorzitter Ed Jonker prees haar inzet en kwaliteiten. Zij was de spreekwoordelijke spil van het genootschap, overzag alles, regelde alles, bewaakte de voortgang, herinnerde directieleden aan omissies. Ook inhoudelijk had zij invloed: bij de bestemming van excursies (grote en kleine) boorde zij veelvuldig haar culturele netwerk aan. Kortom: Hettie deed alles. Het PUG is haar veel dank verschuldigd en voor haar vele verdiensten ontving ook zij de PUG-penning. Daarnaast kreeg zij als blijvende herinnering een fraai keramisch object van de Utrechtse firma Mobach. 

Hettie Kraan is per 1 april opgevolgd door Katrijn Kuypers. 

Voor Wim Hekkenberg, de echtgenoot van Hettie, was er een eervolle vermelding en een theaterbon omdat hij al vele jaren geheel belangeloos de website verzorgt en dat blijft doen.

 Ed Jonker en Hettie Kraan (Foto: Wim Hekkenberg)

Na de vergadering volgde de rondleiding door het Castellum, de archeologische hotspot van Utrecht. 

Archeoloog Erik Graafstal, lid van het PUG, die vanaf het begin betrokken was bij de opgravingen in Leidsche Rijn, moest zich vanwege ziekte helaas laten vervangen. 

De centrale hal van het museum wordt gedomineerd door de imposante opstelling van het 25 meter lange Romeinse schip De Meern 1. Dit schip werd gevonden in 1997 en bleek een bijzondere vondst. De kajuit was nog intact en bevatte meubels, persoonlijke eigendommen en een uitgebreide collectie timmermansgereedschap. Kennelijk ging het schip verloren terwijl het nog in gebruik was. In vitrines rondom het schip zijn de vondsten te bewonderen. Verrassend om te zien hoezeer de vormgeving van zagen, hamers, beitels en blokschaven overeenkomt met handgereedschap uit onze tijden.

Een wandelpad over de zes meter hoge muren van het castellum biedt uitzicht over de omgeving. Via interactieve beeldschermen kan men de situatie van heden vergelijken met 2000 jaar geleden.

De rondleiding was een korte kennismaking en een aanbeveling om nog eens terug te komen. Er is zoveel meer te zien en te beleven. Een uitgebreid bezoek is de moeite meer dan waard.

Zie o.a.: http://www.museumhogewoerd.nl/

De leerzame middag werd voltooid met een geanimeerde borrel en een goed verzorgd Italiaans buffet in het castellum restaurant. 

De organisatoren van deze bijzondere bijeenkomst, Hettie Kraan en Ria Efdée, verdienen veel dank. 

Jos ten Berg, secretaris

 

Meer foto's: