PUG-prijs

Sinds 2001 kent het Genootschap jaarlijks de PUG-prijs toe aan een gepromoveerde van de Universiteit Utrecht of een afgestudeerde van de tweede-fase van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Een vakinhoudelijke jury beoordeelt de proefschriften cq. artistieke projecten op kwaliteit, originaliteit en maatschappelijke relevantie. De prijs bestaat uit een vrij besteedbaar bedrag van € 2.500.- en een door de Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst ontworpen PUG-penning. Elk jaar komt een andere tak van wetenschap voor de PUG-prijs in aanmerking.

In de afgelopen jaren waren dat:
2016    Geo- en bètawetenschappen
2017    HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
2018    Recht, Economie, Bestuur & Organisatie en Sociale Wetenschappen
2019    Geesteswetenschappen
2020    Geneeskunde / Diergeneeskunde

 

Eerdere prijswinnaars leren kennen...