Lustrum PUG


Medaille van het P.U.G. 1780
(naar het stempel door B.C. van Calker te Zyst)
  

Het 250-jarig jubileum van het PUG, het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 

Sinds 22 januari 2023 bestaat het PUG 250 jaar. Een dergelijk jubileum geeft aanleiding om rekenschap af te leggen, om tot reflectie te komen en om een toekomst uit te stippelen. Wij zullen in 2023 zowel terugblikken als vooruitkijken, met daar minder accent op het eerste. We kijken vooral naar wat de toekomst ons gaat brengen. Welke rol kan het PUG, nu en in de toekomst, spelen in de bevordering van activiteiten op het kruispunt van Kunst en Wetenschap.

Enkele bijzondere activiteiten tijdens ons jubileumjaar:

Op 18 april heeft een jubileumbijeenkomst voor relaties en leden plaatsgevonden in " De Winkel van Sinkel" te Utrecht. De bijeenkomst werd geopend door Maaike Wijnen, voorzitter van het PUG. Zij heette de ruim honderd aanwezigen welkom en lichtte in het kort het programma voor de feestelijke jubileum avond toe. 

Presentatie van het jubileumessay, geschreven en toegelicht door Robert-Jan Wille.

Het essay, en de schrijver van het essay kunsthistoricus Robert-Jan Wille, werden kort geïntroduceerd door Ed Jonker, oud-voorzitter van het PUG. Hij vermeldde dat het essay is geschreven ter ere van het 250-jarig jubileum van het PUG. In dit essay gaat dr. Wille in op de historische context van gezelschappen als het PUG, ontstaan tijdens de Verlichting. In de 19e eeuw was vooral de "vooruitgang" het centrale thema, dat echter niet meer past in de huidige tijd gericht op duurzaamheid en consolidatie.  De schrijver breekt een lans  voor meer verbeeldingskracht en roept in het essay op tot nieuwe wetenschappelijke idealen. De aanpak van het PUG, dat zich sinds kort richt op het samenbrengen van disciplines, past wellicht beter in dit nieuwe tijdsgewricht. Het essay werd vervolgens door Maaike Wijnen aangeboden aan Hans Oosters, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. In zijn reactie roemde hij de moed van PUG deze nieuwe weg in te slaan. Op onze web site (Fundraising the form of movement), of via deze link kan het project nog financieel worden ondersteund.

Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door 4 leden van het jubilerend Utrechts Studenten Concert. Het jubilerend USC organiseert de opera Doctor Atomic. Voor financiële ondersteuning en/of meer informatie zie deze link.

De uitreiking van de PUG prijs 2023.

Als Genootschap van Kunsten en Wetenschappen richten wij ons op de relatie tussen beide en stimuleren wij samenwerking tussen deze disciplines.  De PUG prijs 2023 is uitgereikt aan het project “Form of movement”, waarin kunstenaar Isabel Ferrand en wetenschapper Remco Veltkamp samenwerken. De prijswinnaars werden geïnterviewd door Bart Grob, naast lid van de PUG directie ook conservator bij het Rijksmuseum Boerhaave. Het jury rapport werd uitgesproken door Lydia van Oosten, lid van de PUG directie.

==========

Op 9 november zijn de PUG leden te gast tijdens een feestavond in de Geertekerk in Utrecht. Ook daar aandacht voor de vele aspecten van de Kunsten en de Wetenschap. 


Gedurende het jaar vinden ook nog andere – meer kleinschalige – ledenactiviteiten plaats.