Lustrum PUG


Medaille van het P.U.G. 1780
(naar het stempel door B.C. van Calker te Zyst)
  

PUG in 2023: Kunst en Wetenschap in Utrecht

 Op 22 januari 2023 bestaat het PUG 250 jaar. Een dergelijk jubileum geeft aanleiding om rekenschap af te leggen, om tot reflectie te komen en om een toekomst uit te stippelen. Wij zullenin 2023 zowel terugblikken als vooruitkijken, met daar minder accent op het eerste. We kijken vooral naar wat de toekomst ons gaat brengen. Welke rol kan het PUG, nu en in de toekomst, spelen in de bevordering van activiteiten op het kruispunt van Kunst en Wetenschap.

Enkele bijzondere activiteiten tijdens ons jubileumjaar:

Op 18 april vindt een jubileumbijeenkomst voor relaties en leden plaats in Utrecht, met daarin aandacht voor:

  • De presentatie van een jubileumessay, geschreven door wetenschapshistoricus Dr. Robert-Jan Wille. In dit essay gaat dr. Wille in op de historische context van gezelschappen als het PUG, ontstaan tijdens de Verlichting, en blikt hij tevens vooruit: welke rol is er voor ons genootschap in de toekomst. Het essay zal beschikbaar komen voor de leden van het PUG en belangstellenden. 
  • De uitreiking van de PUG prijs 2023. Als Genootschep van Kunsten en Wetenschappen richten wij ons op de relatie tussen beide en stimuleren wij samenwerking tussen deze disciplines.  De PUG prijs 2023 zal worden uitgereikt aan het project “Form of movement”, waarin kunstenaar Isabel Ferrand en wetenschapper Remco Veltkamp samenwerken.

Op 9 november zijn de PUG leden te gast tijdens een feestavond in de Geertekerk in Utrecht. Ook daar aandacht voor de vele aspecten van de Kunsten en de Wetenschap. 


Gedurende het jaar vinden ook nog andere – meer kleinschalige – ledenactiviteiten plaats.