Subsidies

Het PUG is opgericht in 1773 en is één van de oudste nog actieve genootschappen in ons land. Het stimuleren en subsidiëren van kunsten, cultuur en wetenschappen in de stad en de provincie Utrecht is het doel van het PUG. Behoud van erfgoed, moderne kunst, publicaties en beeldbepalende elementen nemen hierbij een belangrijke plaats in.

De inkomsten van het PUG zijn bepalend voor de omvang van de door haar toegekende subsidies. De jaarlijkse contributie van de leden vormt haar belangrijkste bron van inkomsten. Daarnaast ontvangt zij inkomsten uit een bescheiden vermogen en incidenteel uit donaties.

Het PUG verleent subsidies aan projecten op gebied van kunsten, cultuur en wetenschappen in de provincie Utrecht. Het bestuur beoordeelt de projectaanvragen en legt in de jaarvergadering verantwoording hierover af aan de leden. 

Met een groot deel van de beschikbare gelden subsidieert het PUG projecten van derden in en voor de provincie Utrecht. Het PUG ondersteunt wetenschappelijk onderzoek, uitgaven van boeken, het behoud van cultureel erfgoed zoals restauraties van historische voorwerpen en gebouwen, en de aanschaf of vervaardiging van kunstwerken.

U kunt hier de toegekende subsidies bekijken en voorbeelden van publicaties en andere gesubsidieerde projecten.