Algemene Ledenvergadering 2019

zaterdag 25 mei 2019

De Algemene Leden Vergadering werd dit jaar gehouden in “De Lik”, gevestigd in de voormalige penitentiaire inrichting aan het Wolvenplein 27, 3512 CK te Utrecht.

Het PUG is actief voor stad en provincie. Daarom houden we de ALV het ene jaar in de stad en het andere jaar in de provincie. Liefst op een bijzondere locatie. Voor de provincie liggen de mogelijkheden voor het oprapen. Maar voor de stad is het langzamerhand een hele toer om een locatie te vinden waar we nog niet eerder te gast waren. We wilden onze zoektocht al opgeven tot we gered werden door Elaine Vis. Zij attendeerde ons op De Lik aan het Wolvenplein, een unieke kans om eens zonder dwang een bajes, bak, cachot, kast, kerker, lik, nor, petoet of zo u wil rijkshotel, gevangenis of - deftig-eufemistisch - penitentiaire inrichting aan de binnenzijde te bekijken.

Op 25 mei jl. betrad een opgewekte groep PUG-leden en introducés de grimmig-kille ruimtes die zo kenmerkend zijn voor de sobere architectuur van deze overheidsfaciliteiten. De opgewekte stemming bleef. De vergaderruimte in de voormalige kapel was gedecoreerd met eenvoudige guirlandes wat de ergste kou uit de lucht haalde. En met een warm kopje koffie of thee bij de hand werd het officiële gedeelte van de ALV in geanimeerde stemming afgehandeld. De gebruikelijke lastige vragen bleven niet uit, maar Ed Jonker, onze ervaren voorzitter, kreeg het nooit echt moeilijk.

  Kees de Pee en Katrijn Kuypers zien het niet somber in.

Dan kwam het moment van afscheid. Na acht jaren lidmaatschap van de directie was de statutaire houdbaarheid van Ed Jonker verstreken. In zijn afscheidswoorden dankte Ed zijn collega’s voor de steun en de plezierige samenwerking in de directie. Tot slot memoreerde Ed hoe lastig het vinden van een voorzitter telkens weer blijkt en hoe verheugd hij is dat Kees de Pee deze taak van hem overneemt. Harm Snippe volgt Kees de Pee op als penningmeester. We zijn blij dat Charles Crombach en Maaike Wijnen tot de directie zijn toegetreden, zodat we nu weer op volle sterkte zijn.

Na het officiële gedeelte stond de rondleiding gepland. Door miscommunicatie bij de cateraar kwamen de bestelde gidsen niet opdagen. Maar de cateraar wist raad en leidde ons zelf rond. De gasten waren geduldig en de goede sfeer heeft er niet onder geleden. We kregen een uitstekende indruk van de krappe getraliede ruimtes waarin gedetineerden sober werden gehuisvest, van de luchtplaats met prikkeldraad, van de centrale hal met de gestapelde gaanderijen en van het vele ijzerwerk. Geen aanlokkelijke omgeving voor langdurig verblijf ook al zijn kost en inwoning van staatswege gratis.

Tot slot een geanimeerde borrel en goed verzorgd lopend buffet, waar Ed nog eens maar minder officieel op humoristische wijze door Kees de Pee in het zonnetje werd gezet.

Jos ten Berg, secretaris.

  Fotografie: Jos ten Berg

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto's: