PUG-prijs

Zoals aangekondigd in onze Missie en Doelstellingen (Over ons) werkt het bestuur aan een PUG prijs Nieuwe Stijl. Dit omdat een prijs niet meer toegekend zal worden aan een wetenschapper of kunstenaar apart, maar projecten ondersteund zullen worden op het kruispunt van Kunsten en Wetenschappen. De prijs zal drie-jaarlijks worden uitgereikt en is verhoogd tot een bedrag van € 5.000. Een commissie in PUG houdt zich bezig met de verdere vormgeving van de PUG prijs en zal daarover rapporteren als dit is afgerond.

PUG prijs voorheen:

In de afgelopen jaren werd de PUG prijs uitgereikt aan:
2016    Geo- en bètawetenschappen
2017    HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
2018    Recht, Economie, Bestuur & Organisatie en Sociale Wetenschappen
2019    Geesteswetenschappen
2020    Geneeskunde / Diergeneeskunde. Uitgereikt 2021 na uitstel vanwege corona maatregelen.

2023   PUG prijs nieuwe stijl uitgereikt aan kunstenaar Isabel Ferrand en wetenschapper Remco Veltkamp. Zie details via de volgende link

Eerdere prijswinnaars leren kennen...