Over ons

Activiteiten

Het PUG stimuleert kunsten, cultuur en wetenschappen in stad en provincie Utrecht. Sinds begin 2024 is onze werkwijze gewijzigd.

  • Het PUG is gestopt met het  verlenen van subsidies aan projecten op gebied van kunsten, cultuur en wetenschappen in de provincie Utrecht.
  • De  PUG prijs voor projecten op het kruispunt van Kunsten en Wetenschappen wordt nog wel ondersteund, is verhoogd tot een bedrag van € 5000  en zal drie-jaarlijks worden uitgereikt  
  • Ook blijven wij actief interessante activiteiten organiseren : naast een voor- en een najaarslezing en een jaarlijkse dagexcursie vinden er diverse, meer beperkte culturele bezoeken plaats, die vrij toegankelijk zijn voor de leden. 

Directie

Het PUG kent een Directie, bestaande uit 8 leden. De directie legt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden voor het gevoerde beleid. De leden van de PUG-directie ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten.
Klik hier voor de huidige samenstelling van de PUG directie.
Download hier de recente statuten (26 aug 2016)


Financiën

De jaarlijkse contributie van de leden vormt de belangrijkste bron van inkomsten. Daarnaast ontvangt zij inkomsten uit een bescheiden vermogen en incidenteel uit donaties.

Het PUG is een algemeen nut beogende instelling, het heeft een culturele ANBI-status.
Dit betekent dat een PUG-lid gebruik kan maken van aftrek in de inkomsten- en vennootschaps-belasting en ook dat een PUG-donateur belastingvrijstelling krijgt in de schenk- en erfbelasting.

Klik hier voor de website van de ANBI, waar relevante informatie over de regelingen te vinden is.

Contacten

Het PUG onderhoudt goede contacten met andere Utrechtse culturele instellingen zoals bijvoorbeeld de SLAU, de vereniging Oud-Utrecht en het genootschap Kunstliefde.