Algemene Ledenvergadering PUG 2022

zaterdag 17 september 2022


 
De Algemene Ledenvergadering van het PUG vond dit jaar plaats in de Snijzaal van het Anatomiegebouw op het Veeartsenij terrein aan de Utrechtse Bekkerstraat. 


 
 Dit gebouw, in Amsterdamse Schoolstijl, werd in 1921 ontworpen door architect Joop_Crouwel  die ook het postkantoor(de huidige bibliotheek) op de Neude heeft ontworpen.

 

De faculteit Diergeneeskunde was hier tot 1984 gevestigd tot de verhuizing naar de Uithof, nu Utrecht Science Park. Architect Marcel Martensen is verantwoordelijk voor de restauratie van het Anatomiegebouw, die met veel oog voor detail en het verleden is uitgevoerd.
 
Ruim 40 leden werden verwelkomd op deze mooie locatie en na de ontvangst met koffie/thee startte de vergadering om 15.00 uur. Maaike Wijnen, voorzitter van het PUG leidde met vaardige hand de vergadering, vroeg stilte voor overleden leden, huldigde robijnen leden, vroeg goedkeuring voor de samenstelling van de directie en blikte terug op het afgelopen jaar en deed verslag over komende activiteiten waaronder natuurlijk het jubileumjaar 2023. Ze vertelde met name dat het PUG vooral de verbinding tussen kunsten en wetenschappen wil gaan opzoeken en stimuleren.
 
Penningmeester Harm Snippe deed verslag over het financiële jaar en de heer Hans Lenstra deed verslag van de kascommissie mede namens Ben van der Zeijst.
 
Na sluiting van de vergadering kreeg het gezelschap een rondleiding door het gebouw. Vervolgens was er een interessante lezing van Prof. Peter Koolmees, hoogleraar diergeneeskunde die enthousiast vertelde over twee eeuwen diergeneeskunde in Utrecht.

Vervolgens was er een interessante lezing van Prof. Peter Koolmees, hoogleraar diergeneeskunde die enthousiast vertelde over twee eeuwen diergeneeskunde in Utrecht

Aansluitend stond de borrel klaar en was er tijd voor napraten en (nader) kennismaken.

De dag werd afgesloten met een heerlijk diner.