Excursie Buitenplaats DOORNBURGH

donderdag 24 augustus 2023

Op donderdag 24 augustus namen ca 25 leden deel aan de excursie naar Buitenplaats Doornburgh in Maarssen, gelegen in een landschapspark in Engelse stijl naar een ontwerp van Zocher. Doornburgh organiseert tentoonstellingen en activiteiten op het snijvlak van kunst en wetenschap. De activiteitencommissie vond dat een mooi aanknopingspunt voor een excursie. Er werd begonnen met koffie/thee in de prachtige en intieme binnentuin, ontworpen door Karin Blom van Assendelft die in alle seizoenen mooi is om te zien.

Vervolgens hield Jaap Röel een boeiende inleiding over de geschiedenis van dit interessante landgoed. Doornburgh bestaat al sinds 1623 en was een van de buitenplaatsen langs de Vecht die vooral rijke Amsterdammers als zomerverblijf lieten bouwen. Joan Huydekoper zorgde ervoor dat Doornburgh gespaard bleef tijdens de verwoestingen door de Fransen in het rampjaar van 1672. Na diverse eigenaars kwam Doornburgh tot 1912 opnieuw in het bezit van Huydecoper. 
Vanaf 1957 werd het landgoed bewoond door de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf. Zij lieten in 1964 het klooster bouwen zoals we het nu kennen. De architect was Jan de Jong, een leerling van Dom Hans van der Laan van de Bossche School. De inrichting is helder, sober en volgens de principes van het plastisch getal. Jaap bracht voor iedereen een A4-tje mee met uitleg van dit principe. De laatste zusters vertrokken in 2017 waarna het landgoed in eigendom kwam van MeyerBerman Erfgoed Groep.

 In de afbeelding hierboven (van de abdij van Mamelis in Vaals) wordt het streven naar harmonie in deze bouwstijl duidelijk gemaakt. Jaap Röell legde uit dat dom van der Laan een driedimensionale vormgeving van de Gulden snede heeft ontdekt, het Plastisch getal. Door afmetingen te kiezen volgens het Plastisch getal wordt de fysieke ruimte als een harmonisch geheel ervaren. Een uitleg van het plastisch getal en de wiskundige achtergrond daarvan is te lezen in de aangehechte publicatie van de TU Delft.

Vervolgens vertelde Jaap over de tentoonstelling ‘EXODUS’ waarvoor een open call was georganiseerd waarop ruim 700 kunstenaars reageerden. Na een selectie werd met ca 30 kunstenaars de tentoonstelling samengesteld. De tentoonstelling, die in samenwerking met het Bijbels Museum werd georganiseerd, wil laten zien dat kunst een belangrijke rol kan spelen in een maatschappij waar spanning, migratie, maatschappelijke problemen en veranderingen steeds toenemen.

Na het tentoonstellingsbezoek kon eenieder op eigen gelegenheid lunchen in de mooie tuin, rondwandelen over het landgoed en een bezoek brengen aan de begraafplaats van de zusters of huiswaarts keren.

Foto's van Lydia van Oosten

Meer foto's: