Excursie STADSMUSEUM RHENEN

vrijdag 9 september 2022

In het Oude Raadhuis van het oude stadje Rhenen kwam 9 september een twintigtal PUG leden een bezoek brengen aan het recent verbouwde Stadsmuseum Rhenen.

Zij werden bij aanvang toegesproken door Lydia van Oosten, voorzitter van de excursie commissie . Lydia had deze excursie met gezwinde spoed kunnen organiseren na contact  te hebben gelegd met Maike Woldring, de directeur van het museum. De PUG leden werden welkom geheten door haar en zij vervolgde met een enthousiaste lezing over de schatten die het museum herbergt met verhalen over de geschiedenis van Rhenen (zie website). Het museum herbergt niet alleen de getuigenissen van een turbulent verleden, maar ook een mooie verzameling van schilderijen die een blik geven op de stad en omgeving. Met name noemde zij een beroemd schilderij van Jan van Goyen dat uitzicht biedt op de stad in 1649. Dit schilderij is in particulier bezit en is aan het museum voor € 350k aangeboden. Het schilderij (zie ook website) is te bezichtigen op een prominente plek in het museum. In een artikel in de Volkskrant van 13 september is vermeld dat het schilderij inmiddels eigendom is geworden van het museum.

Na een rondgang door het museum, met veel interessante verhalen en prenten - en nog de behoefte voor een herhaald bezoek doet proeven - werd de excursie afgesloten met een gezellige lunch in het Oude Raadhuis.

 

Meer foto's: