Grote Excursie 2019

zaterdag 28 september 2019

Onder de bezielende leiding van Ria Geel-Efdée en met buschauffeur Willem aan het stuur vertrokken zaterdag 28 september 2019 een veertigtal PUG-leden na een academisch kwartiertje vanaf de Inktpot aan het Moreelsepark naar Tilburg.

In de imposante gerestaureerde LocHal heette raadslid Ton Gimbrère ons welkom met een boeiend verhaal over de oude industriestad Tilburg en het ontstaan van het bedrijventerrein van de spoorwegen. Ooit verleende koning Lodewijk Napoleon in 1809 stadsrechten aan Tilburg, dat uit een conglomeraat van gehuchten en dorpen bestond.

Na koffie met echte Brabantse appeltaart werden wij rondgeleid, verdeeld over een drietal groepen.

De LocHal, opgetrokken uit staal en glas, is in 1932 gebouwd voor onderhoud en reparatie van spoorlocomotieven van de Nederlandse Spoorwegen. In deze zogenaamde transversale werkplaats konden de rijtuigen en loc's naast elkaar (en zelfs boven elkaar gehesen!) in onderhoud zijn. Van 2017 tot 2019 is de LocHal (90 meter lang, 60 meter breed en 18 meter hoog met een vloeroppervlak van ruim 11.000 m2) verbouwd tot een kunst- en cultuurcentrum. Bij de aankleding van het interieur is gebruik gemaakt van zes grote, verplaatsbare textiele 'wanden', die in opdracht van de gemeente Tilburg zijn vervaardigd in het TextielLab. Belangrijkste gebruiker is de Bibliotheek Midden-Brabant. Groots onderdeel is een enorme houten trap die ook als een soort theater dienst kan doen en waaronder aldus ook weer een grote ruimte gecreëerd is. De bedoeling van de samenwerkende architecten (Civic Architects, Braaksma & Roos Architectenbureau, Inside Outside en Petra Blaisse) was het scheppen van "de nieuwe huiskamer van Tilburg".

De lunch werd prima verzorgd in restaurant EVE in de "Polygonale loods" waarvoor een draaischijf gelegen is, die er voor zorgde dat de loc's straalsgewijs ter reparatie en onderhoud het gebouw ingereden konden worden. 

Niet voor niets is de LocHal in 2019 genomineerd voor de BNA-prijs: Beste gebouw van het jaar (evenals de "Polygonale loods"). In de NRC is zelfs gesproken van “het Centre Pompidou van Tilburg". De "Huiskamer van Tilburg" viel tweemaal in de prijzen.

Vervolgens werd het De Pont Museum bezocht, waar op het plein een prachtige gewelfde stalen plaat in een vijver staat, waar de steeds wisselende wolken zich kleurrijk in spiegelen. Een echte Anish Kapoor, die in het De Pont Museum ooit zijn eerste buitenlandse expositie had.

Stichter en naamgever van het museum is de jurist en ondernemer Jan de Pont (1915-1987). Hij bepaalde kort voor zijn overlijden dat een deel van zijn vermogen moest worden ingezet ter stimulering van de hedendaagse beeldende kunst. Onder leiding van directeur van het eerste uur Hendrik Driessen werd besloten om een voormalige wolspinnerij in Tilburg om te bouwen tot museum. Sinds de opening in 1992 is de collectie gegroeid tot meer dan 800 werken van ongeveer 80 (inter)nationaal gerenommeerde kunstenaars, waaronder Marlene Dumas, Richard Long, Bill Viola en Anish Kapoor. Vol enthousiasme werden wij rondgeleid langs de schilderijen van de Belgische kunstenaar Luc Tuymans. Eerder was er in 2012 een tentoonstelling van de strijdvaardige Chinese kunstenaar Ai Weiwei, die momenteel in Londen woont.

Ter afsluiting werd een bezoek gebracht aan een zeer modern "theehuis" centraal gelegen in een sterrebos, De Oude Warande geheten, aangelegd in 1712 in opdracht van Willem van Hessen-Kassel. De Oude Warande, 70 hectare groot, heeft acht sterlanen naar voorbeeld van de architect André le Nôtre. Een mooi moment om gezeten aan diverse tafels genoeglijk bij te praten.

Na een vlotte busreis arriveerden wij even na zessen weer in het Moreelse park terugkijkend op een boeiende en zeer geslaagde dag. Tilburg, wij komen terug!

Tot slot een groot compliment voor alles wat de leden van de excursiecommissie, Ria Efdée, Hans Vroom en Katrijn Kuypers, ook deze keer weer voor ons hebben georganiseerd!

Simon Kleinjan

 

Fotografie: Jos ten Berg

Meer foto's: