250 jaar Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

zaterdag 15 juni 2019
Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen markeerde zijn 250-jarig jubileum op 15 juni 2019 met een feestelijke viering in de Jacobskerk te Vlissingen, de stad waar het genootschap is ontstaan. De aanwezigheid van prinses Beatrix, beschermvrouwe van het KZGW, gaf de bijeenkomst extra glans. Belangrijk onderdeel was de presentatie van het jubileumboek “Van Wijs en Waan, 250 jaar verzamelen” over de uitgebreide collectie van het genootschap.

    Ook de jeugd nam bij deze indrukwekkende en inspirerende bijeenkomst een voorname plaats in. Ter gelegenheid van het jubileum heeft het KZGW de Young Energy Society Challenge (YESC) uitgeschreven. YESC is een prijsvraag geheel in de traditie van het KZGW: een uitdaging voor alle Zeeuwse scholieren en studenten om een jaar lang na te denken over de energietransitie en concrete voorstellen te ontwikkelen die Zeeland energiezuiniger en klimaatbestendiger kunnen maken. Het jaar wordt afgesloten met een presentatie van alle ingezonden plannen. De winnaars ontvangen een geldbedrag én de penning van het genootschap en bovendien zullen hun plannen worden uitgevoerd.

Een delegatie van het PUG was voor de feestelijkheden uitgenodigd. Als zodanig heeft het dagelijks bestuur acte de présence gegeven. Het was een uitgelezen kans om contacten te leggen en inspiratie op te doen voor ons eigen lustrum in 2023. Geheel in stijl met de tradities van onze aloude genootschappen heeft het PUG haar oudere zuster de PUG-penning geschonken met een begeleidende oorkonde.

Jos ten Berg, secretaris

Fotografie: Harm Snippe en Carina Greeven

Meer foto's: