PUG-Collectie

Archeologische schatten uit Utrechtse bodem zijn in de 19e eeuw op initiatief van het PUG opgegraven en bijeengebracht.
De befaamde PUG-collectie is in 1995 overgedragen aan de Gemeente Utrecht.
De collectie wordt beheerd door de Dienst Erfgoed en bevindt zich op enkele uitlenen na in depot.

 

 

 

tekst en afbeeldingen zullen worden aangevuld in overleg met de conservator van de PUG-collectie Joanneke Hees

 

 

Meer foto's: