Over ons

Activiteiten

Het PUG stimuleert kunsten, cultuur en wetenschappen in stad en provincie Utrecht. Wij doen dit op verschillende manieren:

  • Het PUG initiëert en steunt (financieel) activiteiten en publicaties: wij verlenen subsidies aan projecten op gebied van kunsten, cultuur en wetenschappen   in de provincie Utrecht. Klik hier voor informatie over de aanvraagprocedure en hier voor eerder gesubsidieerde projecten en activiteiten.
  • Jaarlijks reiken wij de jaarlijkse PUG prijs aan een onderzoeker of kunstenaar die een bijzondere prestatie heeft geleverd. Lees hier meer over de PUG prijs
  • Wij organiseren interessante activiteiten: naast een voor- en een najaarslezing en een jaarlijkse dagexcursie vinden er diverse, meer beperkte culturele bezoeken plaats, die vrij toegankelijk zijn voor de leden.  
  • Incidenteel kent het PUG de grote PUG-penning toe aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een aandachtsgebied van het PUG

Directie

Het PUG kent een Directie, bestaande uit 8 leden. De directie legt jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden voor het gevoerde beleid, inclusief de toegekende subsidies. De leden van de PUG-directie ontvangen geen geldelijke beloning voor hun activiteiten.
Klik hier voor de huidige samenstelling van de PUG directie.
Download hier de recente statuten (26 aug 2016)


Financiën

De jaarlijkse contributie van de leden vormt de belangrijkste bron van inkomsten. Daarnaast ontvangt zij inkomsten uit een bescheiden vermogen en incidenteel uit donaties. De inkomsten van het PUG zijn bepalend voor de omvang van de door haar toegekende subsidies.

Het PUG is een algemeen nut beogende instelling, het heeft een culturele ANBI-status.
Dit betekent dat een PUG-lid gebruik kan maken van aftrek in de inkomsten- en vennootschaps-belasting en ook dat een PUG-donateur belastingvrijstelling krijgt in de schenk- en erfbelasting.

Klik hier voor de website van de ANBI, waar relevante informatie over de regelingen te vinden is.

Contacten

Het PUG onderhoudt goede contacten met andere Utrechtse culturele instellingen zoals bijvoorbeeld de SLAU, de vereniging Oud-Utrecht en het genootschap Kunstliefde.