Leden

Iedereen, die de doelstellingen van het PUG onderschrijft, kan lid worden van het PUG, ongeacht zijn of haar opleiding.
Als lid kunt u deelnemen aan alle activiteiten van het PUG en steunt u financieel de diverse projecten, die elk jaar weer door het PUG worden gesubsidieerd.

Het lidmaatschap kost minimaal € 40 per persoon per jaar.
De penningmeester vindt het plezierig als u een machtiging verleent om de contributie per automatische incasso te laten innen. Anders ontvangt u eenmaal per jaar een acceptgirokaart van het PUG ter voldoening van de contributie. 

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u hier contact opnemen met het Secretariaat.

Mocht u zich direct voor het lidmaatschap willen opgeven, dan kunt u dat doen door middel van het op deze site aanwezige formulier.