Toegekende subsidies

2023

2023-17   Alles in de wind (DAK - kunstinitiatief in Utrecht)     1000
2023-16   MoreHumanThanHuman     1500
2023-07   I art my Science     2000
2023-06   Pictures from inside     1000
    Totaal bedrag subsidies 5.500

2022

2022-20   Lustrum Opera: Doctor Atomic - immersief festival     2000
2022-19   Utrechts Universiteitsfonds: Botanische kunst in Botanische Tuinen     2000
2022-04   Art & Technology: Science Fiction Festival      2000
2022-02   De Inktpot: stripboek familiekroniek Utrecht 900     1000
    Totaal bedrag subsidies 7.000

2021

 
2021-24   Clavis: Boek Middeleeuwse kerken in Utrecht      500
2021-23   Kiwanis: Kinderboek Utrecht 900    1000
2021-15   Torenpleinkerk Vleuten: restauratie Diaconiekist en Preekstoel    1000
2021-13   Carien Vugts: Drukkosten Boek    1000
2021-08   De Nieuwe Aarde: expositie Overtuigen      500
2021-07   Museum IJsselstein: Serving the salad     1000
2021-05   Camerata Trajectina: Belle vertel     1000
2021-01   Stichting Poldermolen Oudegein: documentaire over werking poldermolen     1000
   

Totaal bedrag subsidies

7.000
   

 

 

2020

2020-23   Utrecht Down Under: catalogus tentoonstelling 2020 1000
2020-22   Restauratiecommissie Grote kerk Vianen: restauratie altaarretabel 1000
2020-21   stichting Gemma: project De Gelukkige stad - publicatie 1000
2020-15   Utrechts Gevelteken Fonds: hernieuwing website                   750
2020-14   st. Amicorum Hoge Woerd: publicatie Museumgids                 1000
2020-13   Huis Bergh: publicatie collectie F.W. Mengelberg                   750
2020-10   Pulse Ensemble: CD 't Schrikelijk Tempeest, Utrechtse componisten                 1000
2020-09   st. Museum Veenendaal: Oral History project Veenendaal Verenigt                   900
2020-08   st. Dit Maarten Utrecht: Tentoonstellingsborden Open Tuinen Dag                   500
2020-03      Centraal Museum Utrecht: tentoonstelling Ommuurde stad                 1000
2020-01   Chr. Lyceum Veenendaal: Herplaatsing kunstwerk Hedda Willem Buijs                 1000
                                                                                 Totaal bedrag subsidies                 10.900

 

2019

2018-22   st. Concertzender: aanschaf server voor uitzending 1000
2018-23   st. Kerken Kijken Utrecht: vernieuwing website 1000
2019-03   st. Geschreven op het scherm: Documentaire Venezia   1000
2019-04   Gerrit Rietveld college: Plaatsen Borstbeeld Gerrit Rietveld 1000
2019-07   De orde van Malta: publicatie Tijdschrift 500
2019-08   Vereniging voor genealogie: publicatie Parentelen deel 8 750
2019-12   Steenhouder van de Dom: publicatie over Joh. Flentge 1000
2019-13   De beeldfabriek films: Documentaire Herman Berkien 1000
2019-15   st. Utrechts Religieus Erfgoed: Publicatie over de Catharinakerk 1000
2019-16   Geestdrift festival: Documentaire over het festival 750
2019-18   Ver. Oud Utrecht: Nacht van de geschiedenis 1000
2019-19   st. Muzum: Documentaire Moesman en de surrealisten 1000
    Totaal bedrag subsidies 11.000

2018

2018-01   Documentaire: Blauw Architecten - Jongerius kantoor 1000
2018-04   Stripboek: De Inktpot - De Dwaalgids van Utrecht 1000
2018-05   Compositie: Opera Trijn van Leemput 1000
2018-06   Publicatie: Jubileumactiviteiten tgv Het 50-jarig bestaan van het KVNM 1000
2018-07   Publicatie: Getij 750
2018-11   Digitalisering archief F.C. Donders en symposium 200ste geboortedag 1000
2018-12   Brochure en kaartenset: Museum Rhenen - tentoonstelling 'Rhenen op de Kaart- collectie Henk Deys' 1500
2018-14   Boek: Schatgraven in Middeleeuws perkament - Utrechts Archief 1000
2018-15   Boek: Matrijs - Over het Doksaal in de Cunerakerk 750
2018-16   Boek: Wim van Schaik - Dorpsbesturen  750
2018-17   Project: The Archives of Genetics 1000
2018-19   Documentaire: Stichting Parmando - film over 3 Utrechtse architecten 1000
2018-21   Website: Lucy in de Lucht - herziening, revisie website 1000
                                                            Totaal bedrag subsidies 12.750

2017

2017-01   Project: Twee luidklokken in de Utrechtse Buurtoren 1000
2017-02   Beeldbank-film RTV Ut. "Dat was lachen" Hennie Oliemuller 1000
2017-06   Muziekuitgave. Muzikale nalatenschap Tollius 750
2017-16   Tentoonstelling "Vreemd Volk". Volksbuurtmuseum Utrecht  1000
2017-20   Boek: "Beknopte geschiedenis van Utrecht". Het Gilde + HUA 750
2017-23   Restauratie wandkleed Sint Maarten. Hildegard Brom   700
2017-24   Restauratie Rouwborden Nieuwegein 1000
2017-26   Boek:"Utrecht als Remonstrantse stad". Auteur: Frits Broeyer 1000
2017-28   Boek:"Een stad vol idealen, Wonen, werken en recreëren in naoorlogs Utrecht" 1000
2017-29   Restauratie: Herbouw schoorsteen Usine 1000
    Totaal bedrag subsidies     9.200

2016

2016-16   Muziekproject "uitvoering opera Martine en Martinus" 1000
2016-14   Brochure "langs Utrechtse orgels 1800 -1850 500
2016-13   Project "make-over Sonnenborgh" 1000
2016-10   Project "restauratie Bätzorgel Amersfoort 1000
2016-09   Boekuitgave "Zielen van Utrecht" 1000
2016-06   Compositieopdracht "Stichting Kromme Rijn Concerten" 1000
2016-04   Boekuitgave "Trots van de stad. Utrechtse DOM-toren" 500
2016-03   Boekuitgave "Stadsgezichten. Utrecht in transitie" 1000
2016-02   Boekuitgave "het Utrechts studentenleven sinds 1945" 1000
2016-01   Boekuitgave "Handelaren en onmisbare ondernemers" 1000
    Totaal bedrag subsidies 9.000

2015

2015-10   Boekuitgave "125 jaar Veritas" 1000
2015-09   Compositieopdracht "Collegium Utrecht" 1000
2015-08   Boekuitgave "200 jaar Utrechtse Neerlandistiek" 1000
2015-07   Project "restauratie van wiskundige geometrische modellen" 1000
2015-06   CD-uitgave "Dowland in Holland" 750
2015-03   Project "Limes-lijn dwars door Hoograven" 1000
2015-01   Videoproject "Geschreven op het scherm" 1000
2015   Zomerschool Festival Oude Muziek 2500
    Totaal bedrag subsidies 11.750

2014

2014-16   Boekuitgave "Het kruis op de berg", fusillade 20-11-1944 1000
2014-15   Stripboekuitgave "De halsdoek van Cunera" 1000
2014-14   Project "Groot Utrechts Kerkdictee" 500
2014-12   Boekuitgave "3voor12 / Utrecht" 1000
2014-11   Boekuitgave "De DOMkerk te Utrecht", bouwsculptuur + -geschiedenis 750
2014-10   40-jarig jubileum Camerata Trajectina [cd- + boekuitgave] 1000
2014-09   Monument "Joodse slachtoffers Utrecht - 1940-1945" 1500
2014-08   Boekuitgave "50 Utrechtse kunstenaars in beeld" 1000
2014-06   Boekuitgave "Beeldende kunstenaars in Soest vóór 2000" 500
2014-05   Boekuitgave "Leven en werk van Prof.dr. V.J. Koningsberger" 1000
2014-02   Boekuitgave "Stadsmuren en stadsverdediging van Rhenen" 750
2014-01   Boekuitgave "Het Utrechtse universitaire verzet 1940-1945" 750
2014   Activiteiten "Festival Oude Muziek" in 2014 2500
    Totaal bedrag subsidies 13.250 

2013

2013-14   Boekuitgave "Historie Utrechtse botanische tuinen - 375 jaar 1000
2013-13  

Handschrift-her-uitgave "De leenmannen van de bisschop van Utrecht - 1379

500
2013-12   Boekuitgave "750 jaar Vreeland" 1000
2013-10   Boek en Muziek-CD mbt. "De Kapel van de Kathedrale Koorschool" 1000
2013-09   Boekuitgave "Leven en werk van Herman Strategier" 750
2013-08   Boekuitgave deel 3 van "Verzameld werk Dr. J.H. Gunning jr." 500
2013-07   Boekuitgave "De Bouw van de Domtoren" 1000
2013-06   Boekuitgave  "Amerongen, een aanzienlijck vleck" 750
2013-05   Wandelgids "Het Utrechts Rosarium" 500
2013-04   Informatiepanelen tbv. "Kerken Kijken" in Utrecht 750
2013   Activiteiten "Festival Oude Muziek" in 2013  2500
2013-03   Muziek-CD opname "Camerata Trajectina" 750
2013-01   Brochure over Sint Maarten in Utrecht 500
    Totaal bedrag subsidies 11.500

2012

2011-10   Restauratie "Veritasraam" in Academiegebouw te Utrecht  1000
2012-01   Inventarisatie en publicatie "PUG-collectie" 2500
2012-04   Boekuitgave "375 jaar zendingstudies en -activiteiten" 750
2012-05   Publicatie "Het Museum van de Bisschop" 1000
2012-06   Brochure "Langs Utrechtse orgels, 1479 - begin 1800" 500
2012-09   Boekuitgave "De geschiedenis van Soesterberg" 750
2012-10   Verhalenbundel "Verhalen van Scherpenzeel" 700
2012-12   Muziekuitgave "Het Liederenhandschrift Berlijn 190" 1500
2012-14   Publicatie "De Vrede van Utrecht" 500
2012-16   Bundel "Het Utrechtgedicht" 1250
2012-19   TV-serie "Het Leven op Utrechtse Buitenplaatsen" 750
    Totaal bedrag subsidies 11.200

2011

2010-12a   Opzetten database mbt. relieken in Gertrudiskapel Utrecht 200
2011-03   Restauratie Bätz-orgel in Protestantse kerk te Benschop 1500
2011-04   Restauratie gevelsteen van Centraal Israëlitisch Gasthuis te Utrecht 2000
2011-06   Boekuitgave "Kan niet bestaat niet" 1000
2011-07   Publicatie "Geschiedenis van de Utrechtse bètafaculteit" 1000
2011-09   Heruitgave boek "de Schuiftrompet" van S.Crone 750
    Totaal bedrag subsidies 6.450

2010

2010-02   Dagboek Theodorus Bootsma, laatste maanden vd. oorlog 500
2010-03   Restauratie grafmonument Reinoud III van Brederode te Vianen 1.000
2010-06   Publicatie "Utrechtse Gevelstenen" 750

2010-07

  Verplaatsing en restauratie Escherzuilen in Baarns Lyceum 2.000
2010-12   Opzetten database mbt. relieken in Gertrudiskapel Utrecht 850
2010-13   Boekuitgave "de Paulusabdij te Utrecht" 1.500
2010-14   Restauratie reliefs in de Maartenskerk in Doorn 2.000
    Totaal bedrag aan subsidies 8.600
                                                                       

2009

2009-03   Uitgave verzameld werk van de Utrechtse theoloog J.H.Gunning jr. 750
2009-04   Realisatie Nijhof-week 500
2009-05   Uitgave "Twintig eeuwen glas uit Utrechtse bodem" 750
2009-08   Restauratie gevelstenen "De DRI KALCKDRAGERS" en "IN DE DRIE KRONE" 1500
2009-09   Monografie over Gert de Rijk, keramist. 750
2009-11   Geschiedenisboek "Vleuten de Meern en Haarzuilens"  1000
2009-12   Boekuitgave "Het leven in de Baronie IJsselstein"  750
2009-14   Realisatie van luiklok in de toren van het Academiegebouw  1000
2009-15   Boekuitgave "Industrieel erfgoed in Utrecht"  1000
    Totaal bedrag aan subsidies 8.000

2008

2008-03   Boekuitgave "Film en Bioscoop in Utrecht" 750
2008-04   Facsimile "Compositien voor het Klokkenspel - 1861 750
2008-08   Monografie over oude orgel Nicolaïkerk te Utrecht  1000
2008-15   Boekuitgave "The Life of Joan Gideon Loten (1710-1789)" 1000
2008-16   Monografie architect W.A.Maas (1897-1950) 500
2008   Inventarisatie en beschrijving "PUG-collectie" 5000
     Totaal bedrag aan subsidies 9.000

2007

2007-2   Realisatie sokkel door Wagenaar voor de kop van Gilse 770
2007-3   Nieuwe editie literair werk van Zuster Bertken 500
2007-4   Boekuitgave "Scholen en schoonheid, 150 jaar Utrechtse scholen" 500
2007-5   Boekuitgave "Gerard van Rooy, Leven en werk" 1000
2007-6   Boekuitgave "Oude tekeningen van Rhenen 1600-1900" 750
2007-7   Boekuitgave "Individualisten in clubverband" 750
2007-11   Restauratie orgel St Josephkerk te Utrecht 1000
2007   Inventarisatie en beschrijving "PUG-collectie" 5000
    Totaal bedrag aan subsidies 10.270