Algemene ledenvergadering

zaterdag 3 juni 2023

Uitnodiging
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING PUG – zaterdag 3 juni 2023, 15.00 uur 
 
In het Fulcotheater, Overtoom 3, 3401 BK IJsselstein
 
 
Geachte PUG leden. 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten & Wetenschappen op zaterdag 3 juni a.s. in Utrecht. 
U wordt ontvangen in de Overtoomzaal van het Fulcotheater in IJsselstein.

 
In deze aankondiging zijn de Agenda, het verslag van de ALV van september 2022, het inhoudelijk en financieel verslag over 2022, het verslag van de kascommissie en de begroting voor 2023 opgenomen.
 
Aansluitend aan de ALV wordt een rondleiding door de historische stad IJsselstein gegeven en de middag wordt afgesloten met een borrel en een buffetdiner in het Fulcotheater. 
Als u deze ledenvergadering wilt bijwonen dan stellen wij het in verband met de organisatie op prijs als u zich hiervoor aanmeldt. 
Geeft u bij aanmelding aan of u een introducé(e) meeneemt, en of u ook aan de rondleiding en de maaltijd wilt deelnemen. 

De bijdrage aan het diner bedraagt € 45,00 p.p. De bijdrage aan de rondleiding bedraagt € 5,00 p.p. Dit/deze bedrag(en) kunt u (x het aantal personen) overmaken op ons banknummer o.v.v. jaardiner. Koffie/thee tijdens de vergadering en de borrel worden u aangeboden door het PUG.
 
Wij hopen u op 3 juni te kunnen begroeten, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maaike Wijnen, voorzitter