Algemene Ledenvergadering 2020

vrijdag 25 september 2020

Gewoonlijk wordt de Algemene Ledenvergadering in de maand mei gehouden maar dat was dit jaar door de pandemische ontwikkelingen helaas niet mogelijk.
Om dezelfde reden werd aan de ALV ook geen excursie of rondleiding verbonden maar werd als plaats van samenkomst gekozen voor de sobere Pieterskerk in het centrum van Utrecht. 
Pas op vrijdag 25 september vond de uitgestelde ALV van 2020 plaats - met inachtneming van gepaste afstanden en aantallen.

De kerk was corona-veilig ingericht en bood meer dan voldoende zitplaatsen. Het interieur met zijn uitstekende akoestiek bleek bovendien zeer geschikt als podium voor een barokconcert.

Met een ruime bestuurstafel, die geplaatst was op het laagkoor, had iedereen goed zicht op elkaar. Met een extra microfoon kon men elkaar ook goed verstaan ondanks de diepte van het interieur.

Twee directieleden namen afscheid. Henk Haagsman had de statutair maximale acht jaar bereikt. Haagsman heeft diverse malen met verve diverse jury’s begeleid voor de selectie van evenveel PUG-prijswinnaars. Gelukkig blijft hij voorlopig nog bij PUG betrokken in het kader van de voorbereiding van de lustrumviering 2023.

Jos ten Berg nam na ruim zes jaar afscheid als secretaris. Hij was zeer actief in het op orde brengen van de juridische en administratieve basis van PUG. Ook leverde hij een onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van de digitale communicatie waaronder de website. Jos ten Berg wordt opgevolgd door Charles Crombach.

Vanuit de kerk kwamen tijdens de vergadering weinig vragen die bovendien goed te beantwoorden waren. Kennelijk waren de voorliggende stukken van degelijke kwaliteit, zo concludeerde de voorzitter.

Kersvers directielid Jos van Veldhoven organiseerde het muzikale gedeelte - een royale selectie kamermuziek uit de barokperiode. Een duo bestaande uit violiste Lidewij van der Voort en theorbespeler Fred Jacobs voerde stukken uit van liefst zeven componisten onder de titel Ayres and Capriccios on a Fiddle.

De ALV-middag werd afgesloten met een smaakvol aangeklede borrel.  
Charles Crombach

Fotografie: Lydia van Oosten

Meer foto's: