Algemene Ledenvergadering 2020

vrijdag 25 september 2020

De jaarlijkse ALV, die volgens de statuten bij voorkeur in mei plaatsvindt, moest vanwege de overheidsmaatregelen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Ook bleek het onmogelijk om dit jaar de jaarlijkse grote excursie te organiseren.
Inmiddels is er meer duidelijkheid over de condities waaronder bijeenkomsten georganiseerd mogen en kunnen worden en is de PUG-agenda daarop aangepast.

Algemene Ledenvergadering 25 september 2020
De ALV is gepland op vrijdagmiddag 25 september in de Pieterskerk te Utrecht, Pieterskerkof 3.
Agenda en jaarstukken zijn in uw bezit. De financiële jaarstukken staan ook op onze website.
Na het formele gedeelte volgt een concert, verzorgd door Lidewij van der Voort, viool en Fred Jacobs, theorbe. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel. Nadere gegevens over aanmelden, maximaal aantal deelnemers, meenemen van introducées en bijzonderheden over het muziekprogramma volgen tijdig.

Aanmelden voor deze activiteit?

Aanmelden kan nog tot zondag 20 september 00:00