Algemene Ledenvergadering PUG 2022

zaterdag 17 september 2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING PUG 2022 – 17 september, 14.00 uur 

In het Anatomiegebouw, Bekkerstraat 141, Utrecht

 

 

 

 

 

Programma

14.30 uur           welkom in het Anatomiegebouw, Bekkerstraat 141, 3532 SG Utrecht

15.00 uur           start Algemene Leden Vergadering

                           De stukken (Agenda, verslag ALV 2021, inhoudelijk en financieel verslag over 2021, verslag kascommissie, begroting 2022,

                           overzicht toegezegde en verleende subsidies 2021) worden binnenkort opgestuurd.

16.00 uur           einde vergadering

16.30 uur           rondleiding Anatomiegebouw

                           Aansluitend aan de ALV wordt een rondleiding door het Anatomiegebouw gegeven en de middag wordt afgesloten met een borrel en diner.

17.30 uur           borrel in het Anatomiegebouw met aansluitend diner (voor eigen rekening)

Koffie en borrel worden U aangeboden door het PUG. Bijdrage aan het diner bedraagt € 50,00

Bij het inschrijf formulier hieronder kunt U vermelden of U al dan niet wilt deelnemen aan het diner.

 

Aanmelden voor deze activiteit?

Aanmelden kan nog tot zaterdag 10 september 00:00