Geslaagde dag voor genodigden in Bonifatiushuis 2018

zondag 25 februari 2018

Kort verslag
Kennismakingsmiddag 24 februari 2018

Op de vrieskoude wintermiddag van zaterdag 24 februari 2018 organiseerde het PUG een kennismakingsmiddag voor niet-leden. De bedoeling van de middag was in eerste instantie niet om nieuwe leden te werven, maar om meer bekendheid te geven in stad en provincie aan het aldaar toch enigszins onbekende Genootschap. Dit in de overtuiging dat daardoor nieuwe leden makkelijker de weg naar het PUG zouden kunnen vinden.
 

‘De middag werd gehouden in de prachtig gerestaureerde salons van het Bonifatiushuis aan de Nieuwegracht te Utrecht, ter beschikking gesteld  door ons lid Hans Vroom, die ook een rondleiding door het huis  verzorgde’.

Voor deze bijeenkomst waren besturen van vergelijkbare organisaties, verenigingen en clubs in stad en provincie uitgenodigd en tevens besturen van gemeenten en musea. De opkomst was heel goed en divers. Circa 100 personen hadden zich aangemeld, waaronder ook een aantal betrokken eigen leden. Die laatsten kregen de taak om, naast de leden van de PR-commissie, als gastheer of -vrouw op te treden. Om het hanteerbaar, intiem en persoonlijk te houden, werden de aanwezigen in drie groepen van ongeveer dertig personen verdeeld, die in de verschillende salons korte voordrachten konden bijwonen over uiteenlopende onderwerpen.

Prof. Ed Jonker, de voorzitter van het PUG, gaf aan elke groep een inleiding over de geschiedenis en de activiteiten van het PUG.

De met de PUG-prijs beloonde Claartje Rasterhoff hield een voortreffelijke inleiding over haar promotie-onderzoek en over de betekenis van de prijs voor haar verdere loopbaan (aan de universiteit van Amsterdam).

De Utrechtse documentairemaakster Suzanne van Leendert, die voor een van haar projecten een subsidie had ontvangen van het PUG, werd door Elaine Vis geïnterviewd.

Prof. Henk Haagsman gaf een mooi minicollege over het onderzoek naar nieuwe antibiotica. De middag werd aan elkaar gepraat en gezongen door de acteur Thomas van der Ham.

Al aan het begin van de middag was de stemming buitengewoon geanimeerd. Iedereen wilde graag kennismaken met de andere genodigden en bekenden begroeten. De heerlijkheden bij de thee en de koffie en later bij de borrel, met door onze cateraarster (lof hiervoor!) zelf gebakken zoetigheden en hartige hapjes, droegen zeker bij aan de gezelligheid.

De PR-commissie hoopt dat we door het organiseren van deze kennismakingsmiddag er in zijn geslaagd het PUG uit zijn betrekkelijke anonimiteit te halen en dat we verschillende groepen bereikt hebben die misschien zullen overwegen om lid te worden.

 

Namens de PR-commissie:
Louise van den Berg

(fotografie Lydia van Oosten)

Meer foto's: