Open Monumentendag 2020 Utrecht

zaterdag 12 september 2020

Vanwege de coronacrisis is het nog onbekend of en zo ja in welke vorm de Open Monumentdag doorgang zal vinden.