recente archeologische opgravingen voor het voetlicht

dinsdag 3 maart 2020

Op 3 maart zal gemeentelijk archeoloog Herre Wynia de Voorjaarslezing van het PUG verzorgen. Hij zal tijdens deze lezing de resultaten van een aantal recent uitgevoerde archeologische opgravingen presenteren. Aan de orde komen bijvoorbeeld de oudste bewonings-sporen ooit in Utrecht gevonden.

De 13.000 jaar oude sporen zijn gevonden bij archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in het Utrecht Science Park. Verder heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden rond het Queeckhovenplein in Zuilen waar de resten van klooster Mariëndaal maar ook veel oudere bewoningssporen zijn aangetroffen. En als laatste komt de opgraving van een Rijnloop uit de negende eeuw aan de orde, waarbij de resten van twee schepen en heel veel andere vondsten uit de periode dat Vikingen onze streken onveilig maakten.
De archeologische geschiedenis van Utrecht en het PUG zijn door de Oudheidkundige verzameling van het PUG direct met elkaar verbonden. Het PUG heeft in het verleden archeologisch onderzoek uitgevoerd maar ook gefinancierd. Verder zijn vele oudheidkundige vondsten door het PUG aangekocht waardoor er een belangrijke collectie van met name Romeinse oudheden is ontstaan. Deze collectie is in 1995 door het PUG overgedragen aan de afdeling Erfgoed van gemeente die verantwoordelijk is voor het beheer van de duizenden objecten. De collectie is meer dan zestig jaar liefdevol beheerd door conservator Dr. C. Isings. Zij is op 3 september 2018 op 99 jarige leeftijd overleden. Tijdens de lezing zal ook bij het overlijden van mevrouw Isings stil worden gestaan.

Herre Wynia (1967) heeft na zijn propedeuse in Leiden middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. In 1994 heeft hij zijn eerste opgraving in Utrecht uitgevoerd. Na verschillende kort lopende opdrachten heeft hij op 1 januari 1999 een vaste aanstelling als gemeentelijk archeoloog gekregen waarbij hij met name bij het archeologisch onderzoek en inpassing van cultuurhistorische waarden in Leidsche Rijn was betrokken. Utrecht is volgens Herre een van de mooiste steden om archeoloog te zijn. Door de strategische ligging op de splitsing van de Rijn en de Vecht is er in de loop van duizenden jaren een archeologische schatkamer ontstaan waaruit elke keer prachtige vondsten tevoorschijn komen!

De lezing vindt plaats op dinsdag 3 maart om 20.00 uur in de Senaatszaal van het Academiegebouw op het Domplein te Utrecht.  

Toegang vrij; aanmelding via onderstaand formulier.

Meer foto's: