Doelstelling

Het PUG stimuleert kunsten, cultuur en wetenschappen in stad en provincie Utrecht. Wij doen dit op verschillende manieren:

Het PUG initiëert en steunt (financieel) activiteiten en publicaties: wij verlenen subsidies aan projecten op gebied van kunsten, cultuur en wetenschappen   in de provincie Utrecht. 
Jaarlijks reiken wij de jaarlijkse PUG prijs aan een onderzoeker of kunstenaar die een bijzondere prestatie heeft geleverd. 
Wij organiseren interessante activiteiten: naast een voor- en een najaarslezing en een jaarlijkse dagexcursie vinden er diverse, meer beperkte culturele bezoeken plaats, die vrij toegankelijk zijn voor de leden.  
Incidenteel kent het PUG de grote PUG-penning toe aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een aandachtsgebied van het PUG