Missie

Onze missie is het bevorderen van belangstelling voor alle terreinen van kunsten en wetenschappen, inclusief cultureel erfgoed en voornamelijk gericht op de provincie Utrecht. Het Genootschap streeft ernaar dit doel te bereiken door het initiëren en steunen van activiteiten en publicaties op genoemde terreinen, het uitreiken van een jaarlijkse onderscheiding, het verlenen van subsidies en het organiseren van voordrachten en excursies ter bevordering van onderling contact tussen de leden.