2006

De PUG-prijs 2006 voor Dr. Dirk Aarts

Dr. Aarts heeft zich ten doel gesteld de grensvlakspanningseffecten, die we het beste kennen van allerlei capillaire verschijnselen, weten¬schappelijk verder te ontrafelen. Hij neemt daarmee plaats in een lange rij van onderzoekers, te beginnen met Diderik van de Waals, de grensvlakspanningpionier aan het eind van de negentiende eeuw.

 

Hij heeft met veel elan en vuur een nieuw en geheel eigen hoofdstuk toegevoegd aan het onderzoek naar grensvlakspanningen. Daarvoor, maar vooral ook voor de manier, waarop hij dat gedaan heeft, verdient hij volgens de jury deze PUG-prijs.