2008

De PUG-prijs 2008 voor Dr. Maike ter Wolbeek

Zij richtte zich op "vermoeidheid als klacht", een voor veel ouders, adolescenten en docenten bekend probleem.Ter Wolbeek onderzocht dit verschijnsel bij meisjes: hoe vaak komt het voor, wat bepaalt (mede) vermoeidheidsklachten, hoe verlopen de klachten en zijn de klachten vergelijkbaar met het "chronisch vermoeidheidssyndroom".

Het onderzoeksproject bevindt zich bij uitstek op een kruispunt van verschillende disciplines: de psychologie, de epidemiologie, de immunologie en de neurologie.

Daar waar wetenschappen elkaar raken zijn onderzoekers nodig, die de verschillende wetenschappen kunnen overzien en Maike ter Wolbeek blijkt zo'n wetenschapper,

aldus de jury.