2009

De PUG-prijs 2009 voor Dr. Rutger Claassen

Zijn in 2008 aan de Universiteit van Utrecht verdedigd proefschrift getiteld "The Market's places in the Provision of Goods" heeft als ver­trekpunt een kernpunt in het wijsgerig debat over de 'morele grenzen aan de markt': welke goederen en diensten zouden 'vermarkt' moeten worden en welke niet?

De jury was onder in indruk van het fraaie geheel, waarin de vraag in een gedegen theoretisch kader is geplaatst en fraai uitgewerkt aan de hand van een aantal concrete praktijkvoorbeelden.