2013

De PUG-prijs 2013 voor Dr. Loes (L.G.M.Th.) Keijsers

In haar dissertatie behandelt Loes Keijsers een belangrijk onderwerp uit de opvoeding: het in de gaten houden van je kinderen. In haar geval gaat het dan in het bijzonder om adolescenten, pubers. Lang dacht men dat monitoring door de ouders een belangrijke preventieve maatregel is, die jeugd­criminaliteit kon voorkomen.

Loes Keijers laat zien dat niet alleen de ouders effect op de kinderen hebben, maar ook dat kinderen het gedrag van de ouders beïnvloeden. Er bestaan zgn. bidirectionele verbanden. Monitoring door de ouders en wel of niet open zijn van de jongeren hebben beide invloed op (delinquent) gedrag.

Dus is het te eenvoudig om alleen de ouder op te laten letten.

Loes Keijsers heeft zorgvuldig gekeken naar het belang van de kwaliteit van de relatie tussen ouders en hun kinderen. Ze vond dat wanneer ouders met een goede relatie met hun kinderen hun controlerend gedrag sterk vasthouden of verhogen in de adolescentieperiode, dat toezicht eerder delinquent gedrag verhoogt dan vermindert.

Wetenschappelijke demonstreert Loes Keijser dat het te eenvoudig is om ouders eenzijdig verantwoordelijk te stellen voor het gedrag van hun adolescenten. Het is nodig om wissel­werkingen te bestuderen tussen ouders en kinderen. Zij laat de mogelijkheid zien van dat onderzoek. En zij laat zien dat men rekening moet houden met de kwaliteit van de relatie van ouders en jongeren: meer of minder in de gaten houden heeft een verschillend effect.

Loes Keijsers publiceerde inmiddels als eerste auteur 17 artikelen over dit onderwerp in gerenommeerde internationale en nationale tijdschriften, en als coauteur 8 artikelen.

In praktische zin is haar werk inmiddels belangrijk voor de opvoedingspraktijk. Het nationale Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling, heeft op basis van de inzichten van Loes Keijsers een interventieprogramma ontwikkeld genaamd "Eerlijke kansen voor ieder kind". Dit programma betrekt ouders bij de aanpak van jeugdcriminaliteit om recidive terug te dringen. Verder getroost Loes Keijsers zich veel moeite om via leesbare voorlichting ouders en jongeren te bereiken. Haar laatste boek heeft als titel "Waarom tieners zo irritant kunnen zijn en hoe je daar als ouder mee kunt leren leven".