2015

De PUG-prijs 2015 voor Dr. Harold Bok

In 2015 is de PUG-prijs toegekend aan een gepromoveerde van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, de prijswinnaar dr. Harold Bok. De Nederlandse titel van zijn proefschrift luidt: "Competentiegericht veterinair onderwijs. Een geïntegreerde benadering van leren en toetsen op de klinische werkplek". Dr. Bok verdedigde zijn proefschrift op 19 juni 2014. De hoogleraren van Beukelen, van der Vleuten en Jaarsma waren zijn promotoren. Copromotor was dr. Teunissen. De PUG-jury van dit jaar bestond, naast de voorzitter prof. dr. H. Haagsman, uit prof. dr. R.L.A.W. Bleys, prof. dr. W. van Eden en dr. H. Snippe.

Hoogleraren van de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde zonden in totaal 16 proefschriften in, 11 vanuit Geneeskunde en 5 vanuit Diergeneeskunde. Zoals te verwachten viel

was de kwaliteit van de ingezonden proefschriften over het algemeen hoog. De onderwerpen van de

dissertaties waren goed verdeeld over de verschillende medische en veterinaire vakgebieden en de

aard van het onderzoek was divers, variërend van basaal moleculair tot klinisch onderzoek.

Eén proefschrift was bijzonder omdat het onderwerp geen biomedisch of medisch onderzoek betrof

maar onderzoek naar medisch onderwijs. Dat was het proefschrift van dr. Bok.

Het is zeker opmerkelijk dat de jury juist dit proefschrift als beste beoordeelde maar niet verrassend.

Een tweetal citaten van de juryleden:

"Zeer relevant werk dat op een grote toepasbaarheid kan rekenen. Sterke elementen zijn de veelzijdigheid en het internationale karakter zodat de resultaten niet alleen voor de Nederlandse situatie relevant zijn. Binnen het eigen domein is in goede tijdschriften gepubliceerd", en

"Dit is naar mijn smaak het meest innovatieve proefschrift. Een onontgonnen gebied met verras­sende resultaten. Vernieuwing in onderwijs vormt de basis van goede professionaliteit en ook wetenschapsbeoefening. Het boek is met zorg samengesteld en vormgegeven. De resultaten zijn van belang in internationaal perspectief. Verder is effectief multidisciplinair gewerkt".

Ten slotte wil ik eindigen met 3 recente voorbeelden om te illustreren dat dr. Bok de verworven kennis op brede schaal inzet voor de verbetering van het onderwijs van de Universiteit Utrecht. In februari 2015 ontving dr. Bok samen met docenten van de faculteiten Geneeskunde en Bètawetenschappen subsidie voor een innovatief onderwijsproject: de verbetering van werkplek­leren door didactische professionalisering van externe stagebegeleiders.

Per 1 september 2015 is dr. Bok benoemd als één van de 7 "teaching fellows" van de Universiteit Utrecht. Deze docenten zijn voor hun collega's een voorbeeld en inspiratie en krijgen gedurende twee jaar een voortrekkersrol in het vernieuwen van onderwijs in hun faculteit. Onlangs heeft dr. Bok met collega's van de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht een nieuwe website opgezet voor het verbeteren van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Op deze website staan evaluatie­instrumenten voor de meest gebruikte onderwijsvormen binnen de Universiteit Utrecht. Docenten kunnen die instrumenten gebruiken voor feedback op hun onderwijs en reflectie daarop.

Het is verheugend te constateren dat dr. Bok samen met collega's nieuwe inzichten, verkregen uit onderzoek naar onderwijs, toepast om de kwaliteit van universitair onderwijs in brede zin te verbeteren. Maar goed, de PUG-prijs wordt toegekend voor het beste proefschrift en niet voor het werk van de gepromoveerde in het jaar na zijn promotie.

We mogen concluderen dat dr. Bok een prachtig proefschrift heeft geschreven en dat zijn uitstekende wetenschappelijk onderzoek al snel geresulteerd heeft in toepassingen in het klinisch onderwijs. Het doet me een genoegen de PUG-prijs 2015 aan hem te overhandigen.

Hier kunt u de laudatio downloaden

Hier kunt u de presentatie van Harold Bok downloaden