PUG-prijs 2019 voor Devin Vartija

  De PUG-prijs 2019 voor Devin Vartija

In 2019 is de PUG-prijs bestemd voor een proefschrift uit de faculteit Geesteswetenschappen.
De samenstelling van de jury was als volgt: Prof. dr. Els Stronks (Vroegmoderne Nederlandse letterkunde); Prof. dr. Frank Kessler (Film- en Televisiegeschiedenis); Prof. dr. Leo Lentz (Tekstontwerp en communicatie); Dr. Joel Anderson (Wijsgerige Antropologie); Prof. dr. Ed Jonker (Geschiedtheorie en Wetenschapsfilosofie, tevens juryvoorzitter, oud-directielid PUG)

De keus van de jury gevallen op het proefschrift van dr. Devin J. Vartija, The Colour of Equality. Racial Classification and Natural Equality in Enlightenment Encyclopaedias (diss. 2018, ISBN 9789039369883). Promotoren waren prof. dr. S. Stuurman en prof. dr. P.G. Ziche. 

 In The Colour of Equality, Racial Classification and Natural Equality in Enlightenment Encyclopaedias analyseert Vartija het probleem van de moderniteit gebaseerd op het debat over de Verlichting. Hij laat zien dat de reputatie van de Verlichting ambivalent is. Er is het beeld van de rationele, emanciperende Verlichting als voorloper van de twintigste eeuw liberale en sociaaldemocratische verzorgingsstaat. Daartegenover staat het beeld van een dolgedraaide, inhoudsloze rationalisering, van een instrumentele rede die in uiterste instantie heeft geleid tot de industriële massamoord van de twintigste eeuw. In deze discussie scheppen de voor- en tegenstanders ieder hun eigen Verlichting: de radicale, seculiere Verlichting tegenover de gematigde, christelijke variant.

De boodschap van Vartija is dat de oorspronkelijke houding van openheid meer creativiteit en dialoog toelaat dan in het huidige politieke landschap mogelijk is. De inzichten van zijn onderzoek zijn daarmee relevant voor actuele discussies over ras, samenleving, democratie en (on)gelijkheid.

Op de website van de Universiteit Utrecht vertelt Devin Vartija over zijn onderzoek

Hier kunt u het juryrapport downloaden.