PUG-prijs 2020 voor Frances Bach

  De PUG-prijs 2020 voor Frances Bach

Dit jaar is de keus van de jury gevallen op het proefschrift ‘Mimicking developmental biology to regenerate the intervertebral disc’ van Dr. Frances Bach. 

De samenstelling van de jury was als volgt: Prof. dr. Ben van der Zeijst (juryvoorzitter), Prof. dr. Dop Bär, Prof. dr. Henk Haagsman (PUG-directielid) en Prof. dr. Herman Hazewinkel.

Frances Bach verdedigde haar proefschrift ‘‘Mimicking developmental biology to regenerate the intervertebral disc’ op 22 maart 2018 (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Haar promotoren waren prof. Keita Ito (TU/e, UMCU) en prof. Björn Meij (UU) en haar copromotor was prof. Marianna Tryfonidou (UU).

Het PhD track van Frances ging over rugpijn als gevolg van degeneratie (slijtage) van de tussenwervelschijf (TWS), waar zowel mensen als honden last van kunnen hebben. Dit proefschrift is het eindproduct van de zoektocht naar innovatieve behandelingen om de functie van de gedegenereerde TWS in een vroeg stadium te herstellen. Frances werkte binnen een multidisciplinair team en onderzocht specifiek behandelingen op basis van groeifactor-achtige eiwitten, extracellulaire matrix en een uniek celtype: juveniele TWS-cellen (notochordale cellen). Ze leverde in haar proefschrift de proof-of-concept en deze innovatieve behandelstrategie is momenteel het onderwerp van een Horizon 2020-project (iPSpine; www.iPSpine.eu) dat deze strategie een stap verder zal brengen, door te streven naar het genereren van notochordale cellen van geïnduceerde stamcellen (iPS cellen). Als zodanig leverden de resultaten van deze PhD-track een aanzienlijke bijdrage aan het wetenschappelijke veld via het concept ‘One Health - One Medicine’. Frances zet haar onderzoek momenteel voort als postdoctoraal onderzoeker binnen dit internationale iPSpine-netwerk. Haar doel is om bij te dragen aan de ontwikkeling van regeneratieve behandelingen voor lage rugpijn bij zowel mensen als honden.
Proefschrift: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/362306  

Hier kunt u het juryrapport downloaden.  

Na haar lezing op 6 april 2021 werd de laudatio  uitgesproken door prof.dr B.A.M. van der Zeijst.