Subsidies

Het PUG heeft een (beperkt) budget beschikbaar voor subsidie aan projecten die aansluiten bij onze missie: het bevorderen van belangstelling voor alle terreinen van kunsten en wetenschappen en voornamelijk gericht op de stad en provincie Utrecht. Wij ondersteunen projecten die zich op het kruispunt tussen kunsten en wetenschappen bevinden. Het project, de activiteit of publicatie moet leiden tot een herkenbaar concreet resultaat dat publiek toegankelijk c.q. beschikbaar is.


Houdt u er rekening mee dat het PUG maximaal 2.000 euro per aanvraag toe zal kennen.