Subsidies

Het PUG heeft in de afgelopen jaren subsidies gegeven aan projecten die aansluiten bij onze missie.

De directie heeft besloten om hier met ingang van 1 januari 2024 mee te stoppen.

Het zeer beperkte budget dat het PUG tot haar beschikking heeft zal worden ingezet ten behoeve van ledenactiviteiten, ledenwerving en versterking van de organisatie.

De PUG Prijs blijft wel bestaan, deze wordt éénmaal per 3 jaar uitgereikt.
Mocht de koers m.b.t. subsidies wijzigen dan zullen wij hierover communiceren.