Het aanvragen van subsidie

Het PUG kent alleen subsidie toe aan een project, activiteit of publicatie die een wetenschappelijk of cultureel karakter heeft en gerelateerd is aan het behoud van cultureel erfgoed van de stad of de provincie Utrecht. Ook moet het project, de activiteit of publicatie leiden tot een herkenbaar concreet resultaat dat publiek toegankelijk is. Meer uitgebreide voorwaarden vindt u in het dokument dat u hieronder kunt downloaden.

U kunt uw subsidieaanvraag richten aan het secretariaat van het PUG info@pugutrecht.nl. Het PUG garandeert een correcte en snelle behandeling als uw aanvraag voorzien is van:

  • een nauwkeurige omschrijving van het te subsidiëren object;
  • een degelijke onderbouwing aangevuld met financiële gegevens.

Download PDF: Voorwaarden voor subsidieverlening


Vergaderdata PUG 2019

26 maart 2019 / aanvragen inleveren vóór 12 maart

18 juni 2019 / aanvragen inleveren vóór 4 juni

21 augustus / aanvragen inleveren vóór 6 augustus

22 oktober / aanvragen inleveren vóór 8 oktober