Het aanvragen van subsidie

Het PUG kent alleen subsidie toe aan een project, activiteit of publicatie die een wetenschappelijk of cultureel karakter heeft en gerelateerd is aan het behoud van cultureel erfgoed van de stad of de provincie Utrecht. Ook moet het project, de activiteit of publicatie leiden tot een herkenbaar concreet resultaat dat publiek toegankelijk is. Meer uitgebreide voorwaarden vindt u in het dokument dat u hieronder kunt downloaden.

U kunt uw subsidieaanvraag richten aan het secretariaat van het PUG info@pugutrecht.nl. Het PUG garandeert een correcte en snelle behandeling als uw aanvraag voorzien is van:

  • een nauwkeurige omschrijving van het te subsidiëren object;
  • een degelijke onderbouwing aangevuld met financiële gegevens.

Download PDF: Voorwaarden voor subsidieverlening


Vergaderdata PUG 2020

24 maart 2020 / aanvragen inleveren vóór 10 maart 2020

16 juni 2020 / aanvragen inleveren vóór 4 juni 2020

18 augustus 2020 / aanvragen inleveren vóór 10 augustus 2020

20 oktober 2020 / aanvragen inleveren vóór 10 oktober 2020