Voorjaarslezing 2014

 Op dinsdag 18 maart 2014 vindt de jaarlijkse voorjaarslezing plaats. Als gebruikelijk komen wij bij elkaar om 20:00 uur in de Senaatszaal van het Academiegebouw van de universiteit. Prof. dr. F.G. Huisman (hoogleraar Geschiedenis van de Geneeskunde en één van de gangmakers van de beweging Science in Transition)  houdt deze lezing. De titel van zijn voordracht luidt Scientific Literacy in de medische opleiding. Een samenvatting vindt u hieronder.

Van harte aanbevolen. Introducés zijn welkom.

'Scientific literacy' in de medische opleiding

De afgelopen decennia lijkt zich in de Nederlandse gezondheidszorg een stille revolutie te hebben voltrokken. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk in 2009, toen medische leken het tot twee keer toe opnamen tegen (semi-)overheden en medische professionals, met het internet als hun wapen. Twee keer werd het Nederlandse publiek gewaarschuwd tegen de gevaren die vaccineren met zich mee zou brengen: eerst tegen HPV - het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken – en vervolgens tegen H1N1, het virus dat verantwoordelijk is voor de ‘Mexicaanse griep’. In beide gevallen ging het om een door de hoogste medische en politieke autoriteiten ondersteunde vaccinatiecampagne, waarvan nut en noodzaak door een aanzienlijk aantal medische leken in twijfel werd getrokken. In beide gevallen veroorzaakte de campagne tegen het vaccineren veel maatschappelijke onrust en onzekerheid. Twee jaar later kwam een aantal gevallen van wetenschappelijke fraude aan het licht, gepleegd door personen op hoge posities, in verschillende takken van wetenschap. De fraude was dermate ernstig, dat algemeen werd gevreesd voor een aantasting van het maatschappelijk vertrouwen in wetenschap. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot daarom advies in te winnen bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) over de vraag hoe het vertrouwen in de wetenschap kon worden hersteld.

Wat is hier aan de hand? Hoe is het mogelijk dat de medische professie en de overheid – aan wie van oudsher het medisch-wetenschappelijk onderzoek en de organisatie van de zorg zijn toevertrouwd – zo onder vuur zijn komen te liggen? Gaat het hier slechts om incidenten of om het spreekwoordelijke topje van de ijsberg? Is er sprake van een structurele erosie van vertrouwen in staat, wetenschap en medische professie? En zo ja: hoe kan dat worden hersteld en gewaarborgd? In het medisch curriculum in Utrecht is plaats ingeruimd voor het vak 'scientific literacy'; een begrip dat zoiets betekent als wetenschappelijke geletterdheid. Met andere woorden: weet hebben van wat wetenschap is, hoe wetenschap in een bredere maatschappelijke context functioneert, en wat er mis kan gaan. Wetenschap blijkt mensenwerk te zijn. Toch hoeft dat gegeven geen aanleiding te zijn tot wanhoop of fatalisme – integendeel.

    • agenda home PUG 02456

Jaarplanning 2018


24 februari 2018

       Welkomstdag voor genodigden

6 maart 2018

       Voorjaarslezing

26 mei 2018

       Algemene Ledenvergadering

28 september 2018

       Grote Excursie

6 november 2018

       Najaarslezing

            + uitreiking PUG-prijs 2018