Leden

Iedereen, die de doelstellingen van het PUG onderschrijft, kan lid worden van het PUG, ongeacht zijn of haar opleiding.
Als lid kunt u deelnemen aan alle activiteiten van het PUG en steunt u financieel de diverse projecten, die elk jaar weer door het PUG worden gesubsidieerd.

Het lidmaatschap kost minimaal € 35 per persoon per jaar.
De penningmeester vindt het plezierig als u een machtiging verleent om de contributie per automatische incasso te laten innen. Anders ontvangt u eenmaal per jaar een acceptgirokaart van het PUG ter voldoening van de contributie. 

Mocht u meer informatie wensen, dan kunt u hier contact opnemen met het Secretariaat.

Mocht u zich direct voor het lidmaatschap willen opgeven, dan kunt u dat doen door middel van het op deze site aanwezige formulier.

Agenda

Grote Excursie

De jaarlijkse Grote Excursie van het PUG gaat dit jaar naar Schloss Moyland in Niederrhein Westfalen. Meer informatie volgt…